» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини града Београда

Акти Града
1

Одлука о изради измена и допуна Генералног плана Београда 2021. (измена и допуна ГП 2/2006)

Акти Града
2

Одлука о изради Плана детаљне регулације коридора далековода 110 КВ број 101 АБ од трафостанице „Београд 3” до термоелектране „Костолац”, деоница на територији града Београда, општина Вождовац и општина Гроцка

Акти Града
3

Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Др Милорад Влајковић”, Барајево 3

Акти Града
3

Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Вождовац”

Акти Града
4

Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Врачар”

Акти Града
4

Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Миливоје Стојковић”, Гроцка

Акти Града
5

Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Звездара”

Акти Града
5

Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Земун”

Акти Града
6

Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Др Ђорђе Ковачевић”, Лазаревац

Акти Града
6

Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Младеновац”

Акти Града
7

Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Нови Београд”

Акти Града
7

Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Обреновац”

Акти Града
8

Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Др Милутин Ивковић” – Палилула

Акти Града
8

Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Раковица”

Акти Града
9

Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Савски венац”

Акти Града
9

Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Сопот”

Акти Града
10

Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Стари град”

Акти Града
10

Одлука о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Др Симо Милошевић”

Акти Града
11

Одлука о преузимању оснивачких права над Заводом за здравствену заштиту студената, Београд

Акти Града
11

Одлука о преузимању оснивачких права над Градским заводом за хитну медицинску помоћ, Београд

Акти Града
12

Одлука о преузимању оснивачких права над Градским заводом за геронтологију, кућно лечење и негу, Београд

Акти Града
12

Одлука о преузимању оснивачких права над Градским заводом за болести плућа и заштиту од туберкулозе, Београд

Акти Града
13

Одлука о преузимању оснивачких права над Градским заводом за кожне и венеричне болести, Београд

Акти Града
13

Одлука о преузимању оснивачких права над Клиничко-болничим центром „Бежанијска коса”, Београд

Акти Града
14

Одлука о преузимању оснивачких права над Клиничко-болничким центром „Др Драгиша Мишовић – Дедиње”, Београд

Акти Града
14

Одлука о преузимању оснивачких права над Клиничко-болничким центром „Звездара”, Београд

Акти Града
15

Одлука о преузимању оснивачких права над Клиничко-болничким центром „Земун”, Београд

Акти Града
15

Одлука о оснивању Завода за биоциде и медицинску екологију

Акти Града
16

Одлука о оснивању Апотеке „Београд”

Акти Града
17

Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града
21

Одлука о висини стопе пореза на имовину

Акти Града
22

Одлука о измени и допуни Одлуке о општем уређењу града

Акти Града
22

Одлука о измени Одлуке о постављању привремених објеката за обављање мењачких послова на јавним површинама

Акти Града
22

Одлука о измени Одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта на територији катастарске општине Стари град

Акти Града
23

Одлука о постављању скулптуре „Јутро”

Акти Града
23

План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Звездара

Акти Града
25

План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Нови Београд

Акти Града
27

План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Врачар

Акти Града
30

Решење о промени назива улица на територији градских општина: Палилула, Звездара, Земун

Акти Града
31

Решење о промени назива улица на територији градских општина: Вождовац, Савски венац, Стари град, Чукарица, Раковица

Акти Града
34

Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”

Акти Града
34

Решење о давању сагласности на Статут Центра за културу „Гроцка” из Гроцке, улица Смедеревски пут бр. 174

Акти Града
34

Правилник о програму и начину полагања испита за обављање такси превоза

Акти Града
38

Правилник о испитивању погодности и класификацији такси возила

Акти Града
41

Упутство о изгледу и издавању такси исправа и ознака

Акти Града
44

Решење о изгледу кровне ознаке „ТАХИ”

Акти Града
53

Споразум о мерилима, критеријумима и поступку за смањење броја запослених у јавним предузећима комуналне делатности, чији је оснивач град Београд, услед технолошких, економских и организационих промена

Акти Града
54

Показатељ раста цена на мало у новембру 2006. године

Акти Града
54

Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и обавезама корисника превоза у возилима јавног градског превоза на свим линијама у интегрисаном тарифном систему на подручју града Београда

Акти јавних комуналних предузећа