» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

План детаљне регулације комплекса између улица: Војислава Илића, Господара Вучића, Косте Абрашевића, Генерала Михајла Живковића, Раванич ке и Станислава Сремчевића (блокови 8–15) – општина Звездара

Акти Града
19

План детаљне регулације саобраћајнице Јурија Гагарина на делу испод железничке пруге

Акти Града
30

План детаљне регулације за блок између улица: 27. марта, Станоја Главаша, Кнеза Данила, Далматинске и Др Драгослава Поповића – општинаПалилула

Акти Града
48

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју основних школа у Београду

Акти Града
54

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју средњих школа у Београду

Акти Града
60

Одлука о трећем допунском буџету градске општине Нови Београд за 2006. годину

Акти градских општина Нови Београд
65

Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
66

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2006. годину

Акти градских општина Палилула
72

Одлука о организовању Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула” која представља оснивачи акт

Акти градских општина Палилула
75

Решење о образовању локалног савета за запошљавање Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
75

Закључак о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
75

Закључак о давању сагласности на Одлуку о промени статуса и облика организовања Народног универзитета „Браћа Стаменковић” ХДП

Акти градских општина Палилула
76

Решење о разрешењу и именовању заменика секретара Изборне комисије општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
76

Решење о разрешењу и именовању члана Изборне комисије општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
76

Одлука о изради урбанистичких планова на територији градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
76

Решење о постављењу директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац