» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 87-2021, издат 2021-10-06
величина 305.34 Kb
1

Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
2

Одлука о буџету Градске општине Нови Београд за 2020. годину са Кадровским планом за 2020. годину

Акти градских општина Нови Београд
22

Одлука о изменама Одлуке о месним заједницама на територији градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
24

Одлука о образовању јединице цивилне заштите опште намене за територију градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
25

Одлука о образовању специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање за територију градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
26

Решење о разрешењу општинског правобраниоца Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
26

Решење о утврђивању престанка дужности заменика општинског правобраниоца Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
27

Решење о утврђивању престанка дужности заменика општинског правобраниоца Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
27

Решење о утврђивању престанка дужности заменика општинског правобраниоца Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
27

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Туристичке организације за промоцију туризма и здравог живота „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
27

Статут Градске општине Нови Београд (пречишћен текст)

Акти градских општина Нови Београд
41

Одлука о организацији Управе Градске општине Нови Београд (пречишћен текст)

Акти градских општина Нови Београд