» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Одлука о Завршном рачуну буџета града Београда за 2002. годину

Акти Града
6

Одлука о задужењу града Београда за реализацију Пројекта обнове града Београда

Акти Града
7

Одлука о сталним манифестацијама у области културе од значаја за град Београд

Акти Града
8

Одлука о плаћању доприноса за здравствено, пензијско и инвалидско осигурање самосталних уметника

Акти Града
9

Одлука о припремању регулационог плана блока између улица: Булевар Југословенске народне армије, Лужичке, Бањички венац, Лјутице Богдана, др Милутина Ивковића и раскрснице Аутокоманда – комплекс стадиона „Црвена звезда”, на општини Савски венац

Акти Града
10

Одлука о припремању регулационог плана блока између улица Винодолске, Лјешке, НХ Петра Мећаве и Лазара Кујунџића – општина Чукарица

Акти Града
10

Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда

Акти Града
10

Одлука о изменама и допунама Одлуке о општинским административним таксама

Акти Града
11

Одлука о изменама Одлуке о установљењу награде града Београда „Светислав Стојановић”

Акти Града
11

План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Стари град

Акти Града
15

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Стари град

Акти Града
17

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора основних школа

Акти Града
21

Решења о разрешењу и именовању чланова школског одбора средње школе

Акти Града
21

Правилник о давању у закуп пословног простора – атељеа на коме је носилац права коришћења град Београд

Акти Града
22

Статут Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар” Београд

Акти градских општина Врачар
25

Наредба о мерама у време ванредног стања

Акти градских општина Палилула
25

Одлука о изменама и допунама Одлуке о висини накнада погребних услуга и услуга за одржавање гробаља на територији општине Раковица

Акти градских општина Раковица
26

Правилник о поступку јавних набавки мале вредности

Акти градских општина Раковица
28

Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве

Акти градских општина Раковица
28

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о расписивању избора за савете месних заједница на подручју општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
28

Одлука о мерама заштите водоводног система и начину наплате накнаде за утрошену воду

Акти градских општина Лазаревац
29

Решење о давању сагласности на цене комуналних услуга за испоруку воде, грејања и изношење смећа ЈПКП „Лазаревац”

Акти градских општина Лазаревац
29

Решење о давању сагласности на Програм уређивања градског грађевинског земљишта, месних заједница на територији општине Лазаревац и изградње објеката комуналне инфраструктуре са финансијским планом за 2003. годину

Акти градских општина Лазаревац
30

Решење о промени назива улица у месним заједницама 19. септембар, Душан Петровић Шане, Момчило Павловић, Бранко Радичевић и Дуле Караклајић

Акти градских општина Лазаревац
30

Решење о утврђивању назива улице у месној заједници „Шопић”

Акти градских општина Лазаревац
30

Закључак о утврђивању Нацрта урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта на к.п. бр. 1873/4, 1872/3, 2299/14, 1873/3 и 2299/15 КО Село Младеновац

Акти градских општина Младеновац
31

Одлука о расписивању конкурса за расподелу пет станова солидарности површине 271,99 квадрата и кредита у износу од 5.545.405,38 динара

Акти градских општина Обреновац
31

Одлука о првој измени Одлуке о буџету општине Сопот за 2003. годину

Акти градских општина Сопот
31

Исправка Одлуке о расписивању избора за савете месних заједница на подручју општине Гроцка

Исправкe