» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

Решење о привременом финансирању града Београда за 2007. годину

Акти Града
1

Решење о привременом утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и привременом утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2007. години

Акти Града
1

Правилник о измени Правилника о давању у закуп пословног простора – атељеа на коме је носилац права коришћења град Београд

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на ценовник ЈКП „Београд-пут”

Акти Града
2

Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана

Акти Града
3

Правилник о категоријама војних инвалида, цивилних инвалида рата и особа са инвалидитетом које могу бесплатно да користе посебно одређена паркинг места на јавним паркиралиштима

Акти Града
3

Колективни уговор код послодаваца Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”

Акти Града
18

Колективни уговор код послодаваца Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”

Акти Града
37

Одлука о привременом финансирању градске општине Звездара за 2007. годину

Акти градских општина Звездара
37

Одлука о привременом финансирању градске општине Стари град у 2007. години

Акти градских општина Стари град
38

Одлука о изради плана генералне регулације комплекса ТЕ „Никола Тесла” – Б у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
39

Одлука о изради плана генералне регулације за део насеља Звечка, Рвати, Петлово брдо и Забрежје у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
40

Одлука о изради плана детаљне регулације за део насеља Звечка 1 у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
41

Одлука о изради плана детаљне регулације за део насеља Звечка 2 у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
41

Одлука о изради плана детаљне регулације за део насеља Звечка 3 у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
42

Одлука о изради плана детаљне регулације за део насеља Рвати у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
42

Одлука о изради плана детаљне регулације за део насеља Петлово брдо у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
43

Одлука о изради плана детаљне регулације за део насеља Забрежје у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
43

Одлука о изради плана измена и допуна Плана детаљне регулације за део Рвата код аутобуске станице

Акти градских општина Обреновац
44

Решење о давању сагласности на Статут Фонда за заштиту животне средине општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
44

Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
44

Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
44

Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
45

Одлука о утврђивању основице, стопе, роковима и начину плаћања чланарине (доприноса) Привредној комори Београда у 2007. години

Акти јавних комуналних предузећа
47

Одлука о изменама и допунама Статута Привредне коморе Београда

Акти јавних комуналних предузећа