» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Закључак о прерасподели прихода између буџета града Београда и буџета градских општина за период од 1. јануара до 31. марта 2007. године

Акти Града
1

Колективни уговор код послодавца Јавног предузећ а „Ада Циганлија”

Акти Града
18

Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”

Акти Града
27

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације коридора далековода 110 кВ број 101 АБ од трафо станице „Београд 3” до термоелектране „Костолац” деоница на територији града Београда, општина Вождовац и општина Гроцка

Акти Града
28

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица: Милешевске, Војводе Драгомира, Цара Николаја ИИ и Радослава Грујића, општина Врачар

Акти Града
29

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације просторне целине између улице Цара Душана, саобраћајнице Т6, лесног одсека Дунава, Земунског гробља и границе Регулационог плана старо језгро Земуна – Прегревица – општина Земун

Акти Града
30

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна Генералног плана Београда 2021 (Измена и допуна ГП 2/2006)

Акти Града
31

Показатељ раста цена на мало у децембру 2006. године

Акти Града
31

Решење о верификацији мандата одборника Скупштине општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
31

Одлука о шестој измени и допуни Одлуке о буџету општине Вождовац за 2006. годину

Акти градских општина Вождовац
35

Одлука о привременом финансирању општине Вождовац за период од 1. јануара до 31. марта 2007. године

Акти градских општина Вождовац
35

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута установе Спортски центар „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
35

Решење о именовању чланова Управног одбора Спортског центра „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
35

Решење о именовању чланова Надзорног одбора Спортског центра „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
36

Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Центра за културу и спорт „Шумице”

Акти градских општина Вождовац
36

Решење о измени Решења о именовању чланова Надзорног одбора ЈП „Пословни простор Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
36

Решење о измени Решења о избору Општинске комисије за решавање стамбених потреба бораца, војних инвалида и чланова њихових породица

Акти градских општина Вождовац
36

Решење о измени Решења о избору Савета месних заједница са територије општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
37

Одлука о седмој измени и допуни Одлуке о буџету општине Вождовац за 2006. годину

Акти градских општина Вождовац
40

Решење о разрешењу заменика председника градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
40

Закључак о давању сагласности на Решење о разрешењу заменика председника градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
40

Решење о разрешењу члана Општинског већа

Акти градских општина Врачар
40

Одлука о привременом финансирању градске општине Врачар за 2007. годину

Акти градских општина Врачар
41

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи

Акти градских општина Врачар
43

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар”

Акти градских општина Врачар
44

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Звездара

Акти градских општина Звездара
48

Одлука о измени Одлуке о Општинској управи

Акти градских општина Звездара
48

Одлука о четвртом допунском буџету градске општине Нови Београд за 2006. годину

Акти градских општина Нови Београд
54

Одлука о пружању услуга правне помоћи у градској општини Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
55

Решење привременом финансирању градске општине Нови Београд за 2007. годину

Акти градских општина Нови Београд
61

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2006. годину

Акти градских општина Палилула
67

Решење о разрешењу и именовању Изборне комисије градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
67

Одлука о привременом финансирању градске општине Палилула за период И–ИИИ 2007. године

Акти градских општина Палилула
74

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Раковица за 2006. годину

Акти градских општина Раковица
77

Одлука о привременом финансирању општине Раковица за период И–ИИИ 2007. године

Акти градских општина Раковица
81

Одлука о организовању Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
83

Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије

Акти градских општина Раковица
84

Решење о давању сагласности на Одлуку о преносу на управљање „Спортског центра ИМР” Привредном друштву „Спортски центар Раковица”д.о.о.

Акти градских општина Раковица
84

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Пословни центар – Раковица” за 2007. годину

Акти градских општина Раковица
84

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања „Пословни центар – Раковица” за 2006. годину

Акти градских општина Раковица
84

Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
84

Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
85

Закључак о упису права својине на згради општине Раковица

Акти градских општина Раковица
85

Одлука о Општинској управи градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
90

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Савски венац за 2006. годину

Акти градских општина Савски венац
103

Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама лица која бира, именује и поставља Скупштина општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
103

Решење о привременом финансирању градске општине Савски венац за И–ИИИ 2007. године

Акти градских општина Савски венац
104

Решење о разрешењу дужности директора Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
104

Одлука о постављењу директора Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
104

Решење о престанку функције председника Управног одбора Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
105

Решење о именовању председника Управног одбора Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
105

Решење о давању сагласности на измене и допуне Статута Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
105

Одлука о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор општине Стари град’’, ј.п.

Акти градских општина Стари град