» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни ценовника радова и услуга Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација” са Одлуком

Акти Града
2

Одлука о промени Статута Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
3

Одлука о изменама Пословника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
3

Одлука о изменама Одлуке о организацији Управе Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2020. годину са Изменама Кадровског плана Управе Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
19

Одлука о измени Одлуке о задовољаваљу потреба и интереса грађана у области спорта на територији градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
19

Одлука о допуни Одлуке о именовању чланова Савета родитеља средњих школа са територије градске општине Стари град за школску 2019/2020 годину

Акти градских општина Стари град
20

Одлука о избору заменика председника градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
20

Решење о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
20

Решење о престанку функције заменице председника градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
20

Решење о изменама Решења о образовању Савета за спровођење омладинске политике (Канцеларија за младе)

Акти градских општина Стари град
21

Решење о изменама и допунама Решења о именовању секретара и заменика секретара Изборне комисије градске општине

Акти градских општина Стари град
21

Решење о допунама Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Стари град у сталном саставу

Акти градских општина Стари град
21

Решење о давању сагласности на Програм пословања са Финансијским планом пословања Установе културе Градске општине Стари град „Стари град” за 2020. годину

Акти градских општина Стари град