» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Решење о давању сагласности на цене услуга за паркирање возила на општим паркиралиштима у зонираном подручју и ван зонираног подручја са Одлуком

Акти Града
2

Одлука о ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2020. годину

Акти градских општина Вождовац
20

Одлука о престанку важења Одлуке о правобранилаштву Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
20

Одлука о изменама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Вождовац и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Вождовац
21

Одлука о изменама Одлуке о некатегорисаним путевима на подручју Градске општине Вождовац 20 Одлука о наставку обављања делатности Установе Спортски центар „Вождовац” у форми друштва са ограниченом одговорношћу под називом Спортски центар „Вождовац” д.о.о. Београд

Акти градских општина Вождовац
23

Одлука о именовању овлашћених представника оснивача у Скупштини привредног друштва Спортски центар „Вождовац” д.о.о. Београд

Акти градских општина Вождовац
23

Решење о утврђивању престанка функције члана Већа Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
23

Решење о утврђивању престанка функције заменика правобраниоца Градске општине Вождовац због поднете оставке

Акти градских општина Вождовац
24

Решење о утврђивању престанка функције заменика правобраниоца Градске општине Вождовац због поднете оставке

Акти градских општина Вождовац
24

Решење о утврђивању престанка функције заменика правобраниоца Градске општине Вождовац због поднете оставке

Акти градских општина Вождовац
24

Решење о утврђивању престанка мандата директора Установе Спортски центар „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
24

Решење о утврђивању престанка мандата Управног одбора Установе Спортски центар „Вождовац” 24 Решење о утврђивању престанка мандата Надзорног одбора Установе Спортски центар „Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
25

Решење о именовању директора Установе културе „Бели поток”

Акти градских општина Вождовац
25

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе културе „Бели поток”

Акти градских општина Вождовац
25

Решење о давању сагласности на Ценовник ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” са Одлуком

Акти градских општина Гроцка
26

Закључак о давању сагласности Јавном предузећу кабловска дистрибуција Сурчин на Одлуку о изменама и допуни Одлуке о ценама услуга са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
26

Исправка Решења о изменама Решења о висини коефицијената за утврђивање плата изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Земун и Јавном правобранилаштву Градске општине Земун

Исправкe