» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Акти Града
1

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Чукарица за 2020. годину

Акти градских општина Чукарица
19

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
23

Одлука о измени и допуни Одлуке о установљењу награде Градске општине Чукарица „Матија Бан” и захвалнице Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
23

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
24

Одлука о висини накнаде за рад председнику и члановима Управног и Надзорног одбора Туристичке организације Чукарица

Акти градских општина Чукарица
24

Одлука о висини накнаде за рад председнику и члановима Управног и Надзорног одбора Спортске организације Чукарица

Акти градских општина Чукарица
24

Решење о констатовању престанка мандата чланици Већа Градске општине Чукарица Виолети Јевђић

Акти градских општина Чукарица
24

Решење о констатовању престанка функције општинског правобраниоца Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
25

Решење о констатовању престанка функције заменика општинског правобраниоца Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
25

Решење о констатовању престанка функције заменика општинског правобраниоца Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
25

Решење о констатовању престанка функције заменика општинског правобраниоца Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
25

Решење о разрешењу члана Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
25

Решење о именовању члана Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
26

Решење о допуни Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Чукарица

Акти градских општина Чукарица
26

Решење о допуни Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Чукарица

Акти градских општина Чукарица
26

Решење о разрешењу члана Управног одбора Спортске организације Чукарица

Акти градских општина Чукарица