» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Београдске електране” на Одлуку о ценама

Акти Града
2

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Градска чистоћа’’ на Одлуку о ценама

Акти Града
2

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Београдски водовод и канализација’’ на Одлуку о ценама

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Одлуку о висини посебне накнаде за одржавање стамбених зграда ЈП „Градско стамбено”

Акти Града
3

Решење о давању сагласности Јавном предузећу „Градско стамбено” на Одлуку о висини накнаде за одржавање хигијене (редовно чишћење и прање)

Акти Града
3

Показатељ раста цена на мало у јануару 2007. године

Акти Града
3

Одлука о оснивању и издавању „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
4

Одлука о изменама Одлуке о оснивању месних заједница за подручје градске општине Земун

Акти градских општина Земун
4

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Земун”, Земун

Акти градских општина Земун
5

Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Земун”, Земун за 2007. годину

Акти градских општина Земун
5

Одлука о измени и допуни Одлуке о установљењу јавних признања општине Раковица

Акти градских општина Раковица
5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Општинске управе градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
5

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”

Акти градских општина Стари град
6

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
6

Решење о престанку функције члана Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
6

Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град”

Акти градских општина Стари град
6

Одлука о уступању права управљања пословним простором градске општине Чукарица Јавном предузећ у „Пословни простор општине Чукарица – ЈП”

Акти градских општина Чукарица
7

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Водовод и канализација”, Гроцка за 2007. годину

Акти градских општина Гроцка
7

Решење о давању сагласности на План и Програм пословања ЈКСП „Гроцка” за 2007. годину

Акти градских општина Гроцка
7

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа – Дирекције за грађевинско земљиште, урбанизам и изградњу општине Гроцка за 2007. годину, са Финансијским планом за 2007. годину

Акти градских општина Гроцка
7

Решење о одређивању назива улица у селу Јагњило

Акти градских општина Младеновац
8

Решење о измени Решења о одређивању назива улица у викенд насељу на Космају

Акти градских општина Младеновац
8

Закључак о исправци грешке

Акти градских општина Младеновац
9

Одлука о изради друге измене и допуне Плана детаљне регулације централне зоне Обреновца

Акти градских општина Обреновац
9

Решење о измени и допуни Решења о привременом финансирању градске општине Обреновац за период од 1. јануара до 31. марта 2007. године

Акти градских општина Обреновац
10

Решење о општим паркиралиштима на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
11

Исправка Одлуке о преузимању оснивачких права над Домом здравља „Др Милорад Влајковић”, Барајево

Исправкe