» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 97-2023, издат 2023-11-28
величина 984.20 Kb
1

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Библиотеци „Влада Аксентијевић”, Обреновац

Акти Града
1

Решење о давању сагласности на Ценовник којим се утврђује цена чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивања заштите од њиховог наношења са Ценовником

Акти Града
2

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за подручје између ауто-пута Е–70, комплекса Аеродрома „Никола Тесла” и обилазног ауто-пута Добановци – Бубањ поток, Градска општина Сурчин

Акти Града
3

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена и допуна Плана детаљне регулације „Ада Циганлија” за изградњу триатлонске стазе

Акти Града
4

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје Привредне зоне „Ауто-пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину, за блок између Улице Марка Челебоновића,саобраћајнице Т6 и новопројектоване саобраћајнице, Градска општина Нови Београд

Акти Града
5

Показатељ потрошачких цена у јануару 2020. године

Акти Града
6

ЕЗДАРА Одлука о допуни Одлуке о начину спровођења надлежности Градске општине Звездара у области образовања које се односе на мере и активности на заштити и безбедности деце у сарадњи са васпитно-образовним институцијама

Акти градских општина Звездара
6

Одлука о издвајању буџетских средстава за извођење грађевинско-занатских радова за потребеПолицијске станице „Звездара”

Акти градских општина Звездара
6

Одлука о издвајању буџетских средстава за набавку 35 прозора, шински аспиратор и комплет ларингоскопа за потребе Клиничко-болничког центра „Звездара”

Акти градских општина Звездара
7

Одлука о обављању послова екстерне ревизије завршног рачуна буџета Градске општине Звездара за 2019. годину

Акти градских општина Звездара
7

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
8

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о изменама и допунама Одлуке о ценама услуга закупа пословног простора и постављању реклама и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
8

Одлука о подршци родитељима новорођене деце са територије градске општине Младеновац доделом дечјих ауто-седишта категорије 1/2/3 (категорија ауто-седишта намењена деци тежине 9–36 kg)

Акти градских општина Младеновац