» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

Решење о давању сагласности на Измену и допуну Ценовника услуга за контролу и смањење популације глодара, инсеката и штетних организама и послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама на територији града Београда са Изменом и допуном Ценовника

Акти Града
2

Правилник о допуни Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Београду

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Сремчица, за део блокова 186 и 187, градска општина Чукарица

Акти Града
3

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Привредне зоне „Иво Лола Рибар” у Железнику, градска општина Чукарица

Акти Града
5

Одлука о образовању Комисије за планове

Акти градских општина Лазаревац
5

Локални акциони план запошљавања за 2020. годину

Акти градских општина Лазаревац
10

Решење о престанку дужности заменика члана Изборне комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу

Акти градских општина Лазаревац
10

Решење о именовању заменика члана Изборне комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу

Акти градских општина Лазаревац
10

Решење о именовању председника Управног одбора Општинског фонда за стипендирање студената и средњошколаца

Акти градских општина Лазаревац
10

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац за 2020. годину

Акти градских општина Лазаревац
10

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Лазаревца за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године

Акти градских општина Лазаревац
11

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац за 2020. годину

Акти градских општина Лазаревац
11

Решење о давању сагласности на Одлуку о начину покрића губитака ЈП „Топлификација” Лазаревац за 2018. годину

Акти градских општина Лазаревац
11

Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за културу Лазаревац са финансијским планом прихода и расхода за 2020. годину

Акти градских општина Лазаревац
11

Решење о давању сагласности на План и програм рада за 2020. годину, са финансијским планом „Првог приграског позоришта Лазаревац” Лазаревац за 2020. годину

Акти градских општина Лазаревац
11

Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Градске општине Лазаревац за 2020. годину

Акти градских општина Лазаревац