» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите

Акти Града
1

Одлука о финансирању програма од јавног интереса у области друштвене бриге за здравље становништва

Акти Града
3

Одлука о допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда

Акти Града
4

Одлука о допуни Одлуке о комуналној инспекцији

Акти Града
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду

Акти Града
5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оглашавању на територији града Београда

Акти Града
5

Одлука о заштити општинских путева и улица на територији града Београда

Акти Града
15

Одлука о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Београда

Акти Града
15

Одлука о преносу оснивачких права града Београда над Музејом Николе Тесле са седиштем у Београду на Републику Србију

Акти Града
16

Одлука о успостављању међуопштинске сарадње

Акти Града
16

Одлука о измени Одлуке о конверзији потраживања града Београда по основу неизмирених уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Саобраћајног предузећа „Ласта” а.д. Београд и у капиталу Саобраћајног предузећа „Ластра” д.о.о. Лазаревац, са стањем на дан 30. новембра 2017. године, са припадајућом каматом до 11. јануара 2018. године

Акти Града
16

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” Београд

Акти Града
17

Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда

Акти Града
17

Одлука о повећању основног капитала Привредног друштва „Мирко Сандић” д.о.о

Акти Града
17

Одлука о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”

Акти Града
18

Одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија”, Београд

Акти Града