» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Одлука о изради Плана детаљне регулације за подручје између Ауто-пута Е–70, комплекса Аеродрома „Никола Тесла” и обилазног ауто-пута Добановци – Бубањ поток, Градска општина Сурчин

Акти Града
2

Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Сремчица, за део блокова 186 и 187

Акти Града
4

Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје Привредне зоне „Ауто-пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину, заблок између Улице Марка Челебоновића, саобраћајнице Т6 и новопројектоване саобраћајнице, Градска општина Нови Београд

Акти Града
5

Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације „Ада Циганлија” за изградњу триатлонске стазе

Акти Града
6

Одлука о изради Плана детаљне регулације Привредне зоне „Иво Лола Рибар” у Железнику, Градска општина Чукарица

Акти Града
7

План детаљне регулације за изградњу дистрибутивног полиетиленског гасовода притиска P=1÷4 бара од постојеће гасне мерно-регулационе станице (МРС) „Карабурма центар” до топлане ТО „Вишњичка бања”, Градска општина Палилула

Акти Града
18

Измене и допуне Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове између улица Жабљачке и Бајдине, блокови Е1-Е9, за део блокаЕ6, зона В1 уз Булевар краља Александра, Градска општина Звездара

Акти Града
26

План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду II фаза, I етапа – дистирбутивна топловодна мрежа од Паштровићеве и Кировљеве улице до топлане ТО „Баново брдо” са комплексом топлане ТО „Баново брдо”, Градска општина Чукарица

Акти Града