» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Одлука о подизању споменика „Вечна ватра”

Акти Града
1

Одлука о подизању споменика Матији Бану

Акти Града
1

Одлука о подизању споменика Радивоју Раши Попову

Акти Града
2

Одлука о подизању споменика Теодору Јанковићу Миријевском

Акти Града
2

Одлука о измени Одлуке о постављању споменика балетском уметнику Милораду Мишковићу

Акти Града
2

Одлука о додели назива парку на територији градске општине Звездара

Акти Града
2

Одлука о додели назива платоу на територији градске општине Палилула

Акти Града
3

План за постављање подземних контејнера за селекцију отпада и рециклажу у периоду 2019–2029. године за територију градске општине Врачар – II фаза

Акти Града
19

Решење о утврђивању престанка дужности заменика омбудсмана Града Београда

Акти Града
20

Решење о утврђивању престанка дужности заменика омбудсмана Града Београда

Акти Града
20

Решење о избору заменика омбудсмана Града Београда

Акти Града
20

Решење о избору заменика омбудсмана Града Београда

Акти Града
20

Решење о престанку функције заменика градског правобраниоца Града Београда

Акти Града
20

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”

Акти Града
21

Решење о давању сагласности на употребу имена Града Београда у пословном имену Привредног друштва „Пољопривредна саветодавна и стручна служба Београд д.о.о.”

Акти Града
21

Решење о измени Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Града Београда

Акти Града
21

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда ЈП”

Акти Града
22

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда ЈП”

Акти Града
23

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Градско стамбено”, Београд

Акти Града
23

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Градско стамбено”, Београд

Акти Града
24

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”, Београд

Акти Града
24

Решење о именовању директора Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”, Београд

Акти Града
24

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за Град Београд „Београдска тврђава”, Београд

Акти Града
24

Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава”, Београд

Акти Града
25

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Куће легата

Акти Града
26

Решење о именовању директора Куће легата

Акти Града
26

Решење о разрешењу директора Музеја афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара

Акти Града
26

Решење о именовању директора Музеја афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара

Акти Града
26

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта Атеље 212

Акти Града
26

Решење о именовању директора Позоришта Атеље 212

Акти Града
27

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду

Акти Града
33

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Библиотеци града Београда

Акти Града