» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину располагања становима изграђеним према пројекту изградње 1.100 станова у Београду

Акти Града
3

Одлука о измени и допуни Одлуке о правима у социјалној заштити у Београда

Акти Града
5

Одлука о измени Одлуке о изради плана детаљне регулације за део блока између улица: Требевићке, Пожешке, Ђорђа Огњановића и Жарковачке на Бановом брду, општина Чукарица

Акти Града
5

План детаљне регулације комплекса између улица: Војислава Илића, Станислава Сремчевића, Раванич ке, Дојранске, Тонета Томшича, Трајка Стаменковић а, Светомира Николајевића Душана Дугалића и Брегаличке (блокови од 1–7), општина Звездара

Акти Града
24

План детаљне регулације дела централне зоне, просторна целина општине Врачар, за подручје измеђ у улица: Ђердапске, Господара Вучића, др Милутина Зечевића и Јужног булевара, Блок 165

Акти Града
43

План места за постављање пловног објекта на делу обале и воденог простора на територији града Београда

Акти Града
81

Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља „Др Милорад Влајковић’’, Барајево

Акти Града
81

Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља „Вождовац”

Акти Града
81

Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља „Врачар”

Акти Града
81

Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља „Гроцка”

Акти Града
81

Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља „Звездара”

Акти Града
81

Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља „Земун”

Акти Града
82

Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља „Др Ђорђе Ковачевић”, Лазаревац

Акти Града
82

Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља Младеновац

Акти Града
82

Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља „Нови Београд”

Акти Града
82

Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља Обреновац

Акти Града
82

Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља „Др Милутин Ивковић’’ – Палилула

Акти Града
82

Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља Раковица

Акти Града
83

Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља „Савски венац”

Акти Града
83

Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља „Сопот”

Акти Града
83

Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља „Стари град”

Акти Града
83

Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља „Др Симо Милошевић”

Акти Града
83

Решење о давању сагласности на Статут Апотеке „Београд”

Акти Града
83

Решење о давању сагласности на Статут Завода за биоциде и медицинску екологију

Акти Града
84

Решење о давању сагласности на Статут Завода за здравствену заштиту студената, Београд

Акти Града
84

Решење о давању сагласности на Статут Градског завода за хитну медицинску помоћ, Београд

Акти Града
84

Решење о давању сагласности на Статут Градског завода за геронтологију, Београд

Акти Града
84

Решење о давању сагласности на Статут Градског завода за плућне болести и туберкулозу, Београд

Акти Града
84

Решење о давању сагласности на Статут Градског завода за кожне и венеричне болести, Београд

Акти Града
84

Решење о давању сагласности на Статут Клиничко-болничког центра „Бежанијска коса” – Београд

Акти Града
85

Решење о давању сагласности на Статут Клинич ко-болничког центра „Др Драгиша МишовићДедиње”, Београд

Акти Града
85

Решење о давању сагласности на Статут Клинич ко-болничког центра „Звездара” – Београд

Акти Града
85

Решење о давању сагласности на Статут Клинич ко-болничког центра „Земун” – Београд

Акти Града
85

Решење о давању сагласности на Статут Позориш та „Пуж” из Београда

Акти Града
85

Решење о именовању Комисије за доделу Награде града Београда за стваралаштво младих

Акти Града
85

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју основних школа у Београду

Акти Града
90

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју средњих школа у Београду

Акти Града