» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”

Акти Града
17

Решење о разрешењу председника општине Барајево

Акти градских општина Барајево
17

Решење о избору председника општине Барајево

Акти градских општина Барајево
17

Решење о именовању заменика председника општине Барајево

Акти градских општина Барајево
17

Решење о давању сагласности на именовање заменика председника општине Барајево

Акти градских општина Барајево
18

Решење о разрешењу дужности чланова Општинског већа општине Барајево

Акти градских општина Барајево
18

Решење о избору чланова Општинског већа општине Барајево

Акти градских општина Барајево
18

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
18

Решење о разрешењу дужности начелника Општинске управе општине Барајево

Акти градских општина Барајево
18

Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Барајево

Акти градских општина Барајево
19

Решење о разрешењу дужности заменика начелника Општинске управе општине Барајево

Акти градских општина Барајево
19

Решење о постављењу заменика начелника Општинске управе општине Барајево

Акти градских општина Барајево
19

Решење о избору чланова Административно-мандатне комисије

Акти градских општина Барајево
19

Решење о избору чланова радних тела Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
20

Решење о постављењу директора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу општине Барајево

Акти градских општина Барајево
20

Решење о разрешењу дужности директора ЈП за информисање и културу Барајево

Акти градских општина Барајево
20

Решење о постављењу директора ЈП за информисање и културу Барајево

Акти градских општина Барајево
20

Решење о разрешењу дужности директора ЈКП „10. октобар”, Барајево

Акти градских општина Барајево
20

Решење о постављењу директора ЈКП „10. октобар”, Барајево

Акти градских општина Барајево
21

Решење о разрешењу председника и чланова Управних одбора и Надзорних одбора ЈКП „10. октобар”, Барајево, Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу општине Барајево и ЈП за информисање и културу Барајево

Акти градских општина Барајево
21

Решење о именовању председника и чланова управних одбора и надзорних одбора ЈКП „10. октобар”, Барајево, Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу општине Барајево и ЈП за информисање и културу Барајево

Акти градских општина Барајево
22

Закључак о субвенционисању цена услуга грејања

Акти градских општина Барајево
22

Одлука о утврђивању зона коришћења простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе на територији градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
22

Одлука о оснивању Фонда за заштиту животне средине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
25

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
25

Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац за 2007. годину

Акти градских општина Лазаревац
25

Решење о давању сагласности на Годишњи програм улагања средстава фонда у спречавање и отклањање штетних последица производње угља и електричне енергије у општини Лазаревац у 2007. години

Акти градских општина Лазаревац
26

Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животу средину Плана детаљне регулације за изградњу гробља „Лазаревац 2” у Шопићу

Акти градских општина Лазаревац
27

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Општинске управе градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
27

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2007. годину

Акти градских општина Сурчин
27

Исправка Закључка о упису права својине на згради општине Раковица

Исправкe