» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 15-2023, издат 2023-03-03
величина 169.93 Kb
1

Одлука о измени Одлуке о некатегорисаним путевима на подручју Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
1

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Чукарица за 2020. годину

Акти градских општина Чукарица
1

Решење о утврђивању проширеног састава Изборне комисије ГО Чукарица

Акти градских општина Чукарица
2

Одлука о изменама Пословника Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
2

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
8

Одлука о образовању јединица цивилне заштите опште намене за територију градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
9

Решење о престанку дужности заменика члана Изборне комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу 9 Решење о именовању заменика члана Изборне комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу

Акти градских општина Лазаревац
9

Решење о продужењу мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
9

Одлука о организацији Управе и посебних организационих јединица Градске општине Сурчин (пречишћен текст)

Акти градских општина Сурчин