» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Решење о образовању Савета за унапређење полож аја младих без квалификације

Акти Града
2

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животу средину Плана детаљне регулације Блока 45 у Новом Београду (И фаза)

Акти Града
2

Показатељ раста цена на мало у фебруару 2007. године

Акти Града
3

Решење о престанку функције члана Општинског већа градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
3

Решење о избору члана Општинског већа градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
3

Решење о престанку мандата одборнику у Скупштини градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
3

Решење о потврђивању мандата одборнику у Скупштини градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
3

Решење о разрешењу функције јавног правобраниоца општине Палилула

Акти градских општина Палилула
4

Статут Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор општине Стари град”, ЈП – пречишћен текст

Акти градских општина Стари град
9

Исправка Решења о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Београдске електране” на Одлуку о ценама

Исправкe