» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2023, издат 2023-05-22
величина 295.29 Kb
1

Одлука о давању сагласности на прописе и друге акте из надлежности Скупштине града Београда које је Градско веће града Београда донело за време ванредног стања

Акти Града
2

Одлука о важењу прописа и других аката из надлежности Скупштине града Београда које је Градско веће града Београда донело за време ванредног стања

Акти Града
3

Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга

Акти Града
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима

Акти Града
6

Одлука о измени и допуни Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду

Акти Града
6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању „Слободне зоне Београда”

Акти Града
6

Одлука којом се Секретаријат за јавни превоз одређује за представника града Београда у Међународној асоцијацији за јавни превоз (Union Internationale des Transports Publics – UITP)

Акти Града
7

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа између улица: Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, општина Врачар, за део блока 137, између улица Браничевске, Стојана Протића, Подгоричке и Дубљанске

Акти Града
8

Одлука о изради плана детаљне регулације за блок између улица: Милоја Ђака, Михаила Аврамовића, Баје Пивљанина, Велисава Вуловића и катастарске парцеле 21446 КО Савски венац, Градска општина Савски венац

Акти Града
9

Одлука о изради плана детаљне регулације за блок између улица: 11. крајишке дивизије, Опленачке, Љубомира Ивковића Шуце, Сретена Младеновића Мике и Сердар Јанка Вукотића, Градска општина Раковица

Акти Града
10

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове између улица Старца Вујадина и Станислава Сремчевића (Б 15, Б 16, Б 21 – Б 23, Ц 18, Ц 22 – Ц 26) за блок Ц 24, Градска општина Звездара

Акти Града
11

Одлука о изради плана детаљне регулације за гасификацију делова општине Раковица, Градска општина Раковица

Акти Града
13

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације дела блока 12, Градске општине Нови Београд и Земун, за део Блока 10

Акти Града
14

Одлука о измени Одлуке о изради плана детаљне регулације за блок између улица: Браће Крсмановић, Травничке и Карађорђеве, Градска општина Савски венац

Акти Града
14

Измене и допуне Плана детаљне регулације за подручје између улица: Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића, Градска општина Савски венац

Акти Града
15

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена и допуна Плана детаљне регулације дела Блока 12, Градске општине Нови Београд и Земун, за део Блока 10

Акти Града
16

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за гасификацију делова општине Раковица, Градска општина Раковица

Акти Града