» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

Одлука о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за одборнике у Скупштину градске општине Вождовац који ће се одржати 21. јуна 2020. године

Акти градских општина Вождовац
1

Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине градске општине Вождовац 21. јуна 2020. године

Акти градских општина Вождовац
8

Решење о утврђивању Збирне изборне листе

Акти градских општина Врачар
12

Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
18

Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине градске општине Земун 21. јун 2020. године

Акти градских општина Земун
25

Решење о утврђивању Збирне изборне листе

Акти градских општина Нови Београд
29

Решење о утврђивању укупног броја гласачких листића на изборима за одборнике Скупштине градске општине Нови Београд расписаним за 21. јун 2020. године

Акти градских општина Нови Београд
29

Решење о одређивању броја резервних гласачких листића на изборима за одборнике Скупштине градске општине Нови Београд расписаним за 21. јун 2020. године

Акти градских општина Нови Београд
30

Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
34

Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине градске општине Раковица 21. јун 2020. године

Акти градских општина Раковица
40

Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
42

Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
46

Одлука о објављивању укупног броја бирача за подручје града Београда – градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
46

Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
50

Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине градске општине Барајево расписаних за 26. април 2020. године, а који ће се због ванредног стања одржати 21. јуна 2020. године

Акти градских општина Барајево
53

Одлука о броју бирача уписаних у јединствени бирачки списак који се води за градску општину Гроцка

Акти градских општина Гроцка
53

Решење о утврђивању Збирне изборне листе

Акти градских општина Гроцка
59

Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника у Скупштини градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
61

Одлука о објављивању укупног броја бирача у градској општини Обреновац

Акти градских општина Обреновац
61

Одлука о одређивању изгледа, формата и боје гласачког листића и формата и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за спровођење гласања на изборима за одборнике Скупштине градске општине Обреновац расписаних за 21. јун 2020. године

Акти градских општина Обреновац
62

Одлука о утврђивању броја гласачких листића и броја контролних листова за спровођење гласања на изборима за одборнике Скупштине градске општине Обреновац расписаних за 21. јун 2020. године

Акти градских општина Обреновац
62

Одлука о одређивању Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд за пружање резервисаних поштанских услуга, штампе, пријема, преноса и уручења обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора за народне посланике РС и за одборнике Скупштине градске општине Обреновац, расписаних за 21. јун 2020. године

Акти градских општина Обреновац
63

Решење о утврђивању проширеног састава Изборне комисије градске општине Обреновац за спровођење избора одборника Скупштине градске општине Обреновац 21. јуна 2020. године

Акти градских општина Обреновац
63

Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника у Скупштину градске општине Обреновац 21. јуна 2020. године

Акти градских општина Обреновац
69

Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
71

Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Сурчин
72

Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одобрнике Скупштине општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин