» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 63-2023, издат 2023-09-12
величина 286.71 Kb
1

Одлука о додели назива парка на територији градске општине Савски венац

Акти Града
1

Одлука о додели назива парка на територији градске општине Стари град

Акти Града
2

Одлука о премештању Споменика лучком раднику

Акти Града
2

Одлука о подизању споменика Бранку Најхолду

Акти Града
2

Одлука о подизању споменика Александру Дероку

Акти Града
2

Одлука о подизању споменика Петру Николајевићу Молеру

Акти Града
3

Акциони план развоја система даљинске енергије у граду Београду за период до 2025. године са пројекцијом до 2040. године

Акти Града
14

Решење о разрешењу члана Градске изборне комисије

Акти Града
14

Решење о именовању члана Градске изборне комисије

Акти Града
15

Решење о престанку функције заменика градског правобраниоца Града Београда

Акти Града
15

Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда

Акти Града
15

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Педагошког музеја

Акти Града
15

Решење о именовању директора Педагошког музеја

Акти Града
15

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта лутака „Пинокио”

Акти Града
16

Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта лутака „Пинокио”

Акти Града
16

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Центра београдских фестивала

Акти Града
16

Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра београдских фестивала

Акти Града
16

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома омладине Београда

Акти Града
16

Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома омладине Београда

Акти Града
17

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта „Пуж”

Акти Града
17

Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта „Пуж”

Акти Града
17

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Апотеке „Београд”

Акти Града
17

Решење о именовању вршиоца дужности директора Апотеке „Београд”

Акти Града
17

Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Апотеке „Београд”

Акти Града
18

Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Апотеке „Београд”

Акти Града
18

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија”, Београд са Одлуком

Акти Града
19

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда

Акти Града
22

Закључак о усвајању Извештаја о раду омбудсмана Града Београда за 2019. годину са Извештајем

Акти Града
33

Одлука о одређивању бирачких места на територији градске општине Земун на којима ће се спроводити избори за одборнике Скупштине Градске општине Земун расписани за 21. јун 2020. године

Акти градских општина Земун
33

Одлука о промени Статута градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
33

Одлука о давању сагласности на прописе и друге акте из надлежности Скупштине Градске општине Сурчин које је Веће Градске општине Сурчин донело за време ванредног стања

Акти градских општина Сурчин
34

Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Сурчин
34

Решење о давању сагласности на Измену Посебног програма Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације за субвенције из буџета Градске општине Сурчин за 2020. годину

Акти градских општина Сурчин
34

Решење о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин за 2020. годину

Акти градских општина Сурчин