» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 76-2024, издат 2024-06-14
величина 179.39 Kb
1

Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању и распоређивању средстава за време привременог финансирања града Београда у периоду јануар–март 2007. године

Акти Града
18

Решење о давању сагласности на цене пијачних услуга Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце” са Ценовником пијачних услуга

Акти Града
22

Решење о давању сагласности Предузећу за одржавање димоводних и ложишних уређаја „Димничар” на Одлуку о ценама димничарских услуга за домаћ инства у систему обједињене наплате са Одлуком о ценама димничарских услуга за домаћинства у систему обједињене наплате

Акти Града
23

Решење о давању сагласности на Правилник о измени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Продајне галерије „Београд” из Београда, Косанчићев венац бр. 19

Акти Града
23

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Центра за културу „Гроцка” из Гроцке, улица Смедеревски пут бр. 174

Акти Града
23

Решење о изменама и допунама Решења о привременом финансирању градске општине Нови Београд за 2007. годину

Акти градских општина Нови Београд
23

Одлука о одређивању начина и критеријума за доделу у закуп пословног простора, чији је корисник градска општина Обреновац

Акти градских општина Обреновац
24

Одлука о измени и допуни Одлуке о Општинској управи општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
25

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац о зонирању и утврђивању закупнина за зидани пословни простор са Одлуком о зонирању и утврђивању закупнина за зидани пословни простор којим управља Јавно предузеће „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
26

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац о утврђивању закупнина за пословни простор на отвореном Тржном центру Обреновац са Одлуком о утврђивању закупнина за пословни простор на отвореном Тржном центру Обреновац

Акти градских општина Обреновац
27

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Фонда за заштиту животне средине општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
27

Решење о измени и допуни Решења о именовању Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
27

Решење о допуни Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
28

Решење о давању сагласности на Правилник о реду на отвореном Тржном центру у Обреновцу са Правилником о реду на отвореном Тржном центру у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац