» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 63-2023, издат 2023-09-12
величина 286.71 Kb
1

Решење о давању сагласности на Одлуку о накнади димничарских услуга за домаћинства у систему обједињене наплате ЈКП „Инфостан”

Акти Града
1

Решење о изменама и допунама Решења о општим паркиралиштима

Акти Града
1

Одлука о завршном рачуну буџета општине Земун за 2002. годину

Акти градских општина Земун
4

Решење о давању сагласности на Извештај о пословању ЈП „Пословни простор Земун” за 2002. годину

Акти градских општина Земун
4

Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП „Пословни простор Земун” за 2003. годину са прилогом о начину и изворима прихода за исплату зарада у 2003. години у ЈП „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
4

Решење о разрешењу вршиоца дужности јавног правобраниоца општине Земун

Акти градских општина Земун
5

Решење о именовању јавног правобраниоца општине Земун

Акти градских општина Земун
5

Решење о именовању заменика јавног правобраниоца општине Земун

Акти градских општина Земун
5

Решење о именовању заменика јавног правобраниоца општине Земун

Акти градских општина Земун
5

Одлука о завршном рачуну буџета општине Нови Београд за 2002. годину

Акти градских општина Нови Београд
9

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи

Акти градских општина Нови Београд
9

Решење о престанку мандата Миодрагу Васиљевић у, одборнику у Скупштини општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
9

Решење о разрешењу два члана Извршног одбора Скупштине општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
9

Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски и пословни центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
10

Одлука о организацији органа и раду општине Барајево

Акти градских општина Барајево
18

Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта за изградњу пословно-стамбеног комплекса на кат. парцели број 208/33 КО Барајево инвеститора Предузећа „Уфар” ДОО, Београд, ул. Жанке Стокић број 2

Акти градских општина Барајево
19

Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта за изградњу базне радио-станице са припадајућим антенама у Мељаку на кат. парц. број 108/6 КО Баћевац инвеститора Мешовитог предузећа мобилне телекомуникације „Србија” БК–ПТТ МОБТЕЛ из Новог Београда, Булевар уметности број 19а

Акти градских општина Барајево
19

Пословник о изменама Пословника Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
20

Решење о верификацији мандата одборницима СО Барајево

Акти градских општина Барајево
20

Решење о избору чланова радних тела Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
20

Решење о измени Решења о избору чланова Административномандатне комисије

Акти градских општина Барајево
20

Решење о избору чланова Општинског већа општине Барајево

Акти градских општина Барајево
21

Решење о разрешењу секретара Општинског већа општине Барајево

Акти градских општина Барајево
21

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
21

Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Барајево

Акти градских општина Барајево
21

Решење о разрешењу председника и чланова управних одбора и надзорних одбора ЈКП „10. октобар” и Дирекције за грађевинско земљиште и Надзорног одбора ЈП за информисање Барајево – 197

Акти градских општина Барајево
22

Решење о именовању председника и чланова управних одбора и надзорних одбора ЈКП „10. октобар” и Дирекције за грађевинско земљиште и Надзорног одбора ЈП за информисање Барајево – 198

Акти градских општина Барајево
22

Уверење о избору за председника општине Барајево

Акти градских општина Барајево
22

Урбанистички пројекат за изградњу производног погона – мини-млекаре и пословног простора на кат. парцели број 2337/1 КО Чибутковица

Акти градских општина Лазаревац
25

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
26

Одлука о потврђивању одлуке Извршног одбора Скупштине општине Младеновац о утврђивању радног времена угоститељских објеката на територији општине Младеновац за време ванредног стања

Акти градских општина Младеновац
26

Одлука о утврђивању радног времена угоститељских објеката на територији општине Младеновац за време ванредног стања

Акти градских општина Младеновац
26

Исправка Одлуке о самодоприносу за територију месне заједнице Село Младеновац

Исправкe