» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Правилник о организацији и начину обављања послова централизованих јавних набавки од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки и утврђивању списка предмета централизованих јавних набавки

Акти Града
3

Правилник о ближем уређивању начина и процедуре планирања, спровођења поступка јавне набавке, праћења извршења уговора о јавној набавци и начина планирања и спровођења набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга

Акти Града
16

Решење Градског већа Града Београда број 34-500/20-ГВ од 23. јула 2020. године

Акти Града
16

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу КЦС „Чукарица – нова” са потисним водом до преливне грађевине код „Господарске механе”, градске општине Чукарица и Савски венац

Акти Града
17

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за проширење стамбене зоне у североисточној зони насеља Зуце, градска општина Вождовац

Акти Града
18

Исправка Решења о именовању члана Градске изборне комисије

Исправкe