» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине град Београд, односно на коме град Београд има посебна својинска овлашћења

Акти Града
2

Одлука о умањењу закупнине закупцима који обављају угоститељску, односно кинематографску делатност у пословном простору на коме је носилац права јавне својине град Београд, односно на коме град Београд има посебна својинска овлашћења, за период јул – август 2020. године

Акти Града
2

Одлука о праву на накнаду трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града Београда

Акти Града
4

Одлука о допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда – 4

Акти Града
5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града
7

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оглашавању на територији града Београда

Акти Града
7

Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду

Акти Града
8

Одлука о изменама и допуни Одлуке о оснивању и раду Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Акти Града
9

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје привредне зоне „Ауто – пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину за блокове 42 и 48 у оквиру блока 53, градска општина Нови Београд

Акти Града
10

Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу КЦС „Чукарица – нова” са потисним водом до преливне грађевине код „Господарске механе”, градске општине Чукарица и Савски венац

Акти Града
11

Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу цевовода чисте воде Ø1200 дуж улица Николе Добровића, Партизанске авијације и Пеђе Милосављевића, градска општина Нови Београд

Акти Града
12

Одлука о допуни Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регуладела Врачарског платоа између улица Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, општина Врачар, за део блока 137 између улица Браничевске, Стојана Протића, Подгоричке и Дубљанске

Акти Града
13

Одлука о изради плана детаљне регулације за проширење стамбене зоне у североисточној зони насеља Зуце, градска општина Вождовац

Акти Града
14

Одлука о усвајању Предлога пројекта јавно-приватног партнерства у обављању делатности експлоатације и одржавања система за наплату карата и управљање возилима у јавном линијском превозу путника у Београду

Акти Града