» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2023, издат 2023-05-22
величина 295.29 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Одлука о додели назива улице на територији градске општине Земун

Акти Града
1

Одлука о подизању споменика Меши Селимовићу

Акти Града
2

Одлука о подизању споменика Јовану Јовановићу Змају

Акти Града
2

Одлука о подизању споменика Милошу Црњанском

Акти Града
2

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”

Акти Града
3

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце” – 3

Акти Града
3

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта установе културе – Библиотека града Београда

Акти Града
3

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта установе културе – Библиотека „Милутин Бојић”

Акти Града
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта установе културе – Библиотека „Влада Аксентијевић”, Обреновац

Акти Града
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта установе културе – Библиотека „Димитрије Туцовић”

Акти Града
5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта установе културе – Музеј града Београда

Акти Града
5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта установе културе – Завод за заштиту споменика културе Града Београда

Акти Града
6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта установе културе – Историјски архив Београда

Акти Града
6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта установе културе – Педагошки музеј

Акти Града
7

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта установе културе – Музеј афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара

Акти Града
7

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта установе културе – Музеј аутомобила – збирка Братислава Петковића

Акти Града
8

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта установе културе – Кућа легата

Акти Града
8

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта установе културе – Позориште на Теразијама

Акти Града
9

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта установе културе – Београдско драмско позориште

Акти Града
9

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта установе културе – Југословенско драмско позориште

Акти Града
10

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта установе културе – Позоришта Атеље 212

Акти Града
10

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта установе културе – Позориште„Звездара театар”

Акти Града
11

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта установе културе – Битеф театар

Акти Града
11

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта установе културе – Позориште Бошко Буха

Акти Града
12

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта установе културе – Мало позориште „Душко Радовић”

Акти Града
12

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта установе културе – Позориште лутака „Пинокио”

Акти Града
13

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта установе културе – Позориште Пуж

Акти Града
13

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта установе културе – Омладинско позориште „Дадов”, Београд

Акти Града
14

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта установе културе – Театар Вук – 14

Акти Града
14

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта установе културе – Културни центар Београда

Акти Града
15

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта установе културе – Установа културно-образовних делатности Дом омладинеБеограда

Акти Града
15

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта установе културе – Дечји културни центар Београд

Акти Града
16

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта установе културе Центар за ликовно образовање

Акти Града
16

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта установе културе Продајна галерија „Београд”

Акти Града
17

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта установе културе Центар Београдских фестивала

Акти Града
18

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”

Акти Града
18

Решење о усвајању Извештаја о реализацији Локалног плана управљања отпадом Града Београда 2011–2020. за 2019. годину

Акти Града
18

Решење о измени Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Града Београда – 18

Акти Града
19

Решење о одређивању Миломира Ђуровића, подсекретара Секретаријата за финансије, за предствника Града Београда за учешће у раду седница Скупштине „ЈАТ техника” д.о.о. Београд

Акти Града
19

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Сава центар” – 19

Акти Града
19

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Сава центар”

Акти Града
20

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта „Звездара театар”

Акти Града
20

Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта „Звездара театар”

Акти Града
20

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Малог позоришта „Душко Радовић”

Акти Града
20

Решење о именовању вршиоца дужности директора Малог позоришта „Душко Радовић”

Акти Града
20

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Културног центра Београда

Акти Града
21

Решење о именовању вршиоца дужности директора Културног центра Београда

Акти Града
21

Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама у Београду

Акти Града