» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 15-2023, издат 2023-03-03
величина 169.93 Kb
1

Решење о измени Решења о утврђивању цене услугe превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града
1

Решење о приступању стратешкој процени утицаја Локалног плана управљања отпадом града Београда у периоду 2021-2030. године на животну средину

Акти Града
3

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
4

Решење о избору чланова Верификационог одбора

Акти градских општина Земун
4

Решење о престанку мандата председнику Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
4

Решење о престанку мандата заменику председника Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
5

Решење о престанку мандата председнику градске општине Земун

Акти градских општина Земун
5

Решење о престанку мандата заменику председника градске општине Земун

Акти градских општина Земун
5

Решење о престанку мандата члановима Већа Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
5

Решење о престанку функције главном и одговорном уреднику „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
6

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
6

Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
6

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
6

Решење о разрешењу заменице секретара Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
6

Решење о уставајању Извештаја Верифкационог одбора и потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
7

Решење о престанку функције председника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
7

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
8

Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
8

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
8

Решење о избору чланова Mандатне комисије Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
8

Решење о избору чланова Aдминистративне комисије Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула