» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 63-2023, издат 2023-09-12
величина 286.71 Kb
1

Показатељ повећања потрошачких цена у јулу 2020. године

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
2

Решење о избору чланова Верификационог одбора Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
2

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
3

Решење о постављењу секертара Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
3

Решење о утврђивању престанка функције председника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
3

Решење о утврђивању престанка функције заменику председника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
3

Решење о утврђивању престанка функције секретара Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
3

Решење о утврђивању престанка функције заменику секретара Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
3

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
4

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
5

Решење о избору Верификационог одбора

Акти градских општина Звездара
5

Решење о утврђивању престанка функције председнику Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
5

Решење о утврђивању престанка функције заменику председника Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
5

Решење о утврђивању престанка функције председнику градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
6

Решење о утврђивању престанка функције заменику председника градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
6

Решење о утврђивању престанка функције члановима Већа Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
6

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
6

Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
6

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
7

Решење о разрешењу заменика секретара Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
7

Решење о разрешењу Изборне комисије Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
7

Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
8

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
9

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Савски венац пре истека времена на које су изабрани

Акти градских општина Савски венац
9

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
9

Решење о престанку дужности председника Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
9

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
10

Решење о престанку дужности секретара Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
10

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
10

Решење о престанку дужности заменице секретара Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
10

Решење о избору Комисије за административна, кадровска и мандатна питања Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
11

Одлука о усвајању Извештаја Изборне комисије Градске општине Стари град о спроведеним изборима за одборнике Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
11

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
12

Решење о престанку функције председници Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
12

Решење о престанку функције заменику председника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
12

Решење о престанку мандата председнику градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
13

Решење о престанку мандата заменику председника градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
13

Решење о престанку мандата члановима Већа Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
13

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
13

Решење о избору заменице председника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
14

Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
14

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
14

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
14

Решење о престанку функције члану Већа Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
14

Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Стари град у сталном саставу

Акти градских општина Стари град
15

Решење о образовању Административне комисије Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
15

Одлука о верификацији мандата одборницима у Скупштини Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
16

Решење о избору Верификационог одбора

Акти градских општина Барајево
16

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
16

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
17

Решење о констатовању престанка функције председника Скупштине Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
17

Решење о констатовању престанка функције заменика председника Скупштине Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
17

Решење о утврђивању престанка функције секретара Скупштине Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
18

Решење о избору чланова Административно-мандатне комисије

Акти градских општина Барајево
18

Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
19

Решење о утврђивању престанка функције председника Скупштине Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
19

Решење о утврђивању престанка функције заменика председника Скупштине Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
19

Решење о избору председнице Скупштине Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
19

Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
19

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
20

Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу железничке пруге и железничке станице са мостом преко реке Колубаре у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
25

Одлука о изради четврте измене и допуне Плана детаљне регулације централне зоне Обреновца

Акти градских општина Обреновац
26

Одлука Скупштине Градске општине Обреновац VII-01 број 020-33 од 18. августа 2020. године

Акти градских општина Обреновац
26

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
28

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
28

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
28

Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
28

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
28

Решење о разрешењу заменика секретара Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
29

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
29

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
29

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
30

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
30

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
30

Решење о образовању Административно-мандатне комисије

Акти градских општина Сопот
30

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
31

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и радних тела Скупштине и других органа Градске општине и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
31

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
32

Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
32

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
32

Решење о разрешењу Општинске изборне комисије Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
32

Решење о именовању Општинске изборне комисије Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
33

Решење о образовању Комисије за административна и мандатна питања

Акти градских општина Сурчин
33

Решење о образовању Комисије за прописе

Акти градских општина Сурчин
33

Решење о образовању Савета за буџет и финансије

Акти градских општина Сурчин