» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 41-2024, издат 2024-04-19
величина 197.14 Kb
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Решење о престанку функције председника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Решење о престанку обављања дужности члана Већа градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Решење о престанку функције заменика председника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Решење о разрешењу заменика секретара Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
4

Решење о разрешењу председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Врачар у сталном саставу

Акти градских општина Врачар
4

Решење о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Врачар у сталном саставу

Акти градских општина Врачар
5

Решење о избору чланова Комисије за прописе, управу и административно-мандатна питања

Акти градских општина Врачар
5

Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Управног одбора Установе Центар за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд

Акти градских општина Врачар
5

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Установе Центар за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд

Акти градских општина Врачар
6

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Установе Центар за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд

Акти градских општина Врачар
6

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе Центар за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд

Акти градских општина Врачар
6

Решење о престанку функције заменика председника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
6

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
7

Решење о престанку мандата председника Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
7

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
7

Решење о престанку мандата заменика председника Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
8

Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
8

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
8

Решење о престанку дужности председника градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
8

Решење о престанку дужности заменика председника градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
8

Решење о престанку дужности члановима Већа Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
9

Решење о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
9

Решење о утврђивању престанка дужности председника градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
9

Решење о утврђивању престанка дужности заменику председника градске општине Стари град– 9

Акти градских општина Стари град
10

Решење о утврђивању престанка дужности члановима Већа Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
10

Решење о избору председника градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
10

Решење о избору заменика председника градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
10

Решење о избору чланова Већа Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
11

Решење о образовању Савета за прописе Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
11

Решење о образовању Савета за грађевинске и комуналне послове Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
11

Решење о образовању Комисије за борачка и инвалидска питања и социјалну заштиту Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
12

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
13

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
13

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
13

Решење о избору Верификационог одбора Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
13

Решење о утврђивању престанка функције председнику Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
14

Решење о утврђивању престанка функције заменику председника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
14

Решење о утврђивању престанка мандата председнику градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
14

Решење о утврђивању престанка мандата заменику председника градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
14

Решење о утврђивању престанка мандата члановима Већа Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
14

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
15

Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
15

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
15

Решење о разрешењу заменика секретара Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
15

Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Чукарица у сталном саставу

Акти градских општина Чукарица
16

Одлука о додели Одборничког мандата

Акти градских општина Чукарица
16

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
17

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
17

Решење о утврђивању престанка функције председника Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
18

Решење о утврђивању престанка функције заменика председника Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
18

Решење о престанку мандата председника градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
18

Решење о престанку мандата заменика председника градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
18

Решење о престанку мандата члановима Већа Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
19

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
19

Решење о утврђивању престанка функције секретару Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
19

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
19

Решење о избору чланова Комисије за кадровска и административна питања Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
19

Решење о избору чланова Мандатне комисије Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
20

Решење о престанку функције директора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
20

Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
20

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
21

Решење о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
21

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
22

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
22

Решење о утврђивању престанка функције члана Већа Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
22

Исправка Одлуке о ценама услуга водовода и канализације

Исправкe