» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о изменама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Лазаревац и о платама, накнадама и другим примањима изабраних, постављених и именованих лица

Акти градских општина Лазаревац
2

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
3

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
3

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
3

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
3

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
3

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
4

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
4

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
4

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
4

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
4

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
5

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
5

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
5

Решење о престанку дужности председника градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
5

Решење о престанку дужности заменика председника градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
5

Решење о престанку дужности члана Већа Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
6

Решење о избору председника градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
6

Решење о избору заменика председника градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
6

Решење о избору чланова Већа Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
6

Решење о престанку дужности председника Изборне комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу

Акти градских општина Лазаревац
6

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
7

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
7

Решење о престанку мандата председника Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
7

Решење о именовању председника Надзорног одбора ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
7

Решење о престанку мандата председника Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
8

Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
8

СОПОТ Решење о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Сопот

Акти градских општина Лазаревац
8

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Сопот

Акти градских општина Лазаревац
8

Решење о избору председника градске општине Сопот

Акти градских општина Лазаревац
8

Решење о избору заменика председника градске општине Сопот

Акти градских општина Лазаревац
9

Решење о избору чланова Већа Градске општине Сопот

Акти градских општина Лазаревац
9

Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда

Акти јавних предузећа и других организација