» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Установи културно-образовних делатности Дом омладине Београда

Акти Града
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
2

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Вождовац за 2019. годину

Акти градских општина Вождовац
23

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
24

Решење о утврђивању престанка мандата и вршења дужности председнику градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
24

Решење о утврђивању престанка мандата и вршења дужности заменику председника градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
24

Решење о утврђивању престанка мандата и вршења дужности члановима Већа Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
24

Решење о избору председника градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
25

Решење о избору заменика председника градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
25

Решење о избору Већа Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
25

Решење о разрешењу и именовању Изборне комисије Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
26

Решење о избору Комисије за административна и мандатна питања Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
26

Решење о утврђивању престанка мандата радним телима Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
26

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
27

Решење о избору Верификационог одбора Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
28

Решење о утврђивању престанка функције председника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
28

Решење о утврђивању престанка функције заменику председника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
28

Решење о утврђивању престанка функције секретара Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
28

Решење о утврђивању престанка функције заменика секретара Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
28

Решење о утврђивању престанка мандата председнику градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
29

Решење о утврђивању престанка мандата заменику председника градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
29

Решење о утврђивању престанка мандата члановима Већа Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
29

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
29

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
29

Решење о избору чланова Административно-мандатне комисије Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
30

Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
31

Одлука о престанку мандата одборницима Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
31

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
32

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
32

Решење о избору председника градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
32

Решење о избору заменика председника градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
32

Решење о избору чланова Већа Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
33

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
33

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин