» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 13-2024, издат 2024-02-20
величина 177.67 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
1

Одлука о престанку мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
2

Одлука о престанку мандата одборници Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
2

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
2

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
2

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Решење о избору председника градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Решење о избору заменика председника градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
3

Решење о избору чланова Већа Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
4

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
4

Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора из реда оснивача Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
4

Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора из реда оснивача Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
4

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
5

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
5

Решење о престанку функције председника градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
5

Решење о престанку функције заменика председника градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
5

Решење о престанку функције члановима Већа Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
6

Решење о избору председника градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
6

Решење о избору заменика председника градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
6

Решење о избору чланова Већа Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
6

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Савски венац, пре истека времена на које су изабрани

Акти градских општина Савски венац
6

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Савски венац, пре истека времена на које су изабрани

Акти градских општина Савски венац
7

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
7

Одлука о разрешењу Управног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан”

Акти градских општина Савски венац
8

Решење о престанку дужности заменице председника Скупштине Градске општине Савски венац 7 Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
8

Решење о престанку дужности председнице градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
8

Решење о престанку дужности заменика председнице градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
8

Решење о престанку дужности чланова Већа Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
8

Решење о избору председника градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
9

Решење о избору заменика председника градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
9

Решење о избору чланова Већа Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
9

Решење о разрешењу чланова Изборне комисије Градске општине Савски венац у сталном саставу

Акти градских општина Савски венац
9

Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Савски венац у сталном саставу

Акти градских општина Савски венац
10

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан”

Акти градских општина Савски венац
11

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
11

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
11

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
11

Решење о именовању чланова Управног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
12

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
12

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
12

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
12

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
13

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
13

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
13

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
13

Решење о утврђивању престанка функције председнику градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
13

Решење о утврђивању престанка функције заменику председника градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
13

Решење о утврђивању престанка функције члановима Већа Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
14

Решење о избору председника градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
14

Решење о избору заменика председника градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
14

Решење о избору чланова Већа Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
14

Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног предузећа „Пословни центар Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
15

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни центар Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
15

Одлука о додели одборничких мандата

Акти градских општина Чукарица
15

Одлука о додели одборничког мандата

Акти градских општина Чукарица
15

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника у Скупштини Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
16

Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини општине Барајево

Акти градских општина Барајево
16

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
16

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
16

Решење о престанку функције председника градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
17

Решење о престанку функције заменика председника градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
17

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
17

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
17

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
17

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
18

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
18

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
18

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
18

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
18

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
19

Решење о избору председника градске општине Барајево, заменика председника и чланова општинског Већа

Акти градских општина Барајево
19

Решење о именовању Општинске изборне комисије

Акти градских општина Барајево
20

Решење о избору чланова сталних радних тела Скупштине Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево