» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
1

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
1

Решење о разрешењу заменика секретара Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
2

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
2

Решење о избору председника градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
2

Решење о избору заменика председника градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
2

Решење о избору чланова Већа Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
3

Решење о оснивању Административно-мандатне комисије

Акти градских општина Раковица
3

Одлука о престанку мандата одборника у Скупштини Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
3

Одлука о престанку мандата одборника у Скупштини Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
3

Одлука о престанку мандата одборника у Скупштини Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
4

Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
4

Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
4

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
4

Решење о утврђивању престанка функције председнице градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
5

Решење о утврђивању престанка функције заменика председнице градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
5

Решење о утврђивању престанка функције члановима Већа Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
5

Решење о избору председника градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
5

Решење о избору заменика председника градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
6

Решење о избору чланова Већа Градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
6

Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Гроцка у сталном саставу

Акти градских општина Гроцка
7

Решење о избору чланова Административне комисије

Акти градских општина Гроцка
7

Решење о избору чланова Мандатне комисије

Акти градских општина Гроцка
7

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Младеновац”, Младеновац са јавним конкурсом

Акти градских општина Младеновац
9

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац са јавним конкурсом

Акти градских општина Младеновац
11

Решење о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
12

Решење о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
12

Решење о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
12

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
12

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
12

Решење о избору председника градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
13

Решење о избору заменика председника градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
13

Решење о избору чланова Већа Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
13

Решење о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање комуналне хигијене, гробља и зеленила „Младеновац”, Младеновац

Акти градских општина Младеновац
13

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање комуналне хигијене, гробља и зеленила „Младеновац”, Младеновац

Акти градских општина Младеновац
14

Решење о утврђивању престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за управљање јавним паркиралиштима „Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац

Акти градских општина Младеновац
14

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за управљање јавним паркиралиштима „Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац

Акти градских општина Младеновац
14

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
14

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
15

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
15

Решење о избору председника градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
15

Решење о избору заменика председника градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
15

Решење о избору чланова Већа Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
16

Решење о разрешењу Изборне комисије Градске општине Обреновац у сталном саставу

Акти градских општина Обреновац
16

Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Обреновац у сталном саставу

Акти градских општина Обреновац
17

Решење о утврђивању престанка функције директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
17

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
17

Решење о утврђивању престанка функције директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
17

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
17

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
18

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
18

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
18

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
18

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
19

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
19

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац”у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
19

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац”у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
19

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
20

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац”

Акти градских општина Обреновац
20

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
20

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
20

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
21

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
21

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
21

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Акти градских општина Обреновац