» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Измене и допуне Плана постављања башти угоститељских објеката на површинама у оквиру пешачких зона и на јавним површинама на подручју просторно културно-историјских целина: подручјеоко Доситејевог лицеја, подручје Кнез Михаилове улице, Топчидер, Косанчићев венац и Скадарлија

Акти Града
2

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
2

Одлука о утврђивању престанка мандата одборнице Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Одлука о утврђивању престанка мандата одборнице Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Решење о престанку мандата председнику Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
4

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
4

Решење о престанку дужности председнику градске општине Земун

Акти градских општина Земун
4

Решење о престанку дужности заменику председника градске општине Земун

Акти градских општина Земун
4

Решење о престанку дужности члановима Већа Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
5

Решење о избору председника градске општине Земун

Акти градских општина Земун
5

Решење о избору заменика председника градске општине Земун

Акти градских општина Земун
5

Решење о избору чланова Већа Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
5

Решење о разрешењу Изборне комисије Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
5

Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
6

Решење о образовању Комисије за административна и мандатна питања

Акти градских општина Земун
6

Решење о образовању Комисије за доделу признања градске општине

Акти градских општина Земун
7

Решење о именовању главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
7

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
7

Одлука о изменама и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Стари град и платама и другим примањима изабараних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
8

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Стари град за 2019. годину

Акти градских општина Стари град
37

Решење о допуни Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Стари град у сталном саставу

Акти градских општина Стари град
37

Решење о измени Решења о образовању Административне комисије Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
37

Решење о допунама Решења о образовању Савета за прописе Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
37

Решење о допунама Решења о образовању Савета за грађевинске и комуналне послове Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
38

Решење о образовању Савета за здравље Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
38

Решење о образовању Савета за заштиту животне средине Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
38

Решење о образовању Савета за спровођење омладинске политике (Канцеларија за младе) Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
39

Решење о изменама и допунама Решења о образовању Комисије за борачка и инвалидска питања и социјалну заштиту Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
39

Решење о разрешењу заштитника грађана градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
39

Решење о избору локалног омбудсмана градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
40

Решење о избору заменика локалног омбудсмана градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
40

Решење о престанку мандата директора „Староградске фондације”

Акти градских општина Стари град
40

Решење о именовању директора „Староградске фондације”

Акти градских општина Стари град
40

Решење о престанку мандата председника Надзорног одбора „Староградске фондације”

Акти градских општина Стари град
41

Решење о престанку мандата председника Управног одбора „Староградске фондације”

Акти градских општина Стари град
41

Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора „Староградске фондације”

Акти градских општина Стари град
41

Решење о разрешењу чланова Управног одбора „Староградске фондације”

Акти градских општина Стари град
41

Решење о именовању Надзорног одбора „Староградске фондације”

Акти градских општина Стари град
42

Решење о именовању Управног одбора „Староградске фондације”

Акти градских општина Стари град