» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 41-2024, издат 2024-04-19
величина 197.14 Kb
1

Одлука о успостављању сарадње између Града Београда, Република Србија и Града Беча, Република Аустрија

Акти Града
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, општина Стари град, за Блок 32

Акти Града
3

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке, градска општина Вождовац, за блок између улица: Устаничке, Гоподара Вучића, Дели Радивоја и Дебарске

Акти Града
4

Показатељ смањења потрошачких цена у августу 2020. године

Акти Града
4

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
4

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
5

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
5

Одлука о потврђивању одлука Већа Градске општине Врачар донетих за време ванредног стања

Акти градских општина Врачар
5

Решење о престанку дужности председника градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
5

Решење о престанку дужности заменика председника градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
6

Решење о престанку дужности чланова Већа Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
6

Решење о избору председника градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
6

Решење о избору заменика председника градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
6

Решење о избору чланова Већа Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
6

Решење о разрешењу директора установе Центар за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд

Акти градских општина Врачар
7

Решење о именовању директора установе Центар за образовање и културу „Божидарац – 1947”, Београд

Акти градских општина Врачар
7

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
7

Пословник Скупштине Градске општине Стари град (пречишћен текст)

Акти градских општина Стари град
25

Пословник Већа Градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац