» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2023, издат 2023-05-22
величина 295.29 Kb
1

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Раковица за 2019. годину

Акти градских општина Раковица
17

Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Раковица за 2020. годину

Акти градских општина Раковица
47

Одлука о додели јавних признања Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
48

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
48

Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
49

Решење о оснивању сталних и повремених радних тела Скупштине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
51

Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
52

Решење о престанку функције локалног омбудсмана Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
53

Решење о избору локалног омбудсмана Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
53

Решење о престанку функције заменика локалног омбудсмана Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
53

Решење о избору заменика локалног омбудсмана Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
53

Решење о престанку функције локалног омбудсмана за националне мањине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
53

Решење о избору локалног омбудсмана за националне мањине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
54

Решење о избору заменика локалног омбудсмана за националне мањине Градске општине Раковица

Акти градских општина Раковица
54

Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
54

Решење о престанку дужности директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
54

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
54

Решење о утврђивању престанка дужности председника и члана Надзорног одбора за културу и образовање Раковица

Акти градских општина Раковица
55

Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Центра за културу и образовање Раковица

Акти градских општина Раковица
55

Решење о разрешењу члана Управног одбора Центра за културу и образовање Раковица

Акти градских општина Раковица
55

Решење о именовању члана Управног одбора Центра за културу и образовање Раковица

Акти градских општина Раковица
55

Решење о престанку мандата чланова Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
56

Решење о именовању чланова Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица”

Акти градских општина Раковица
56

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица” о усвајању финансијског извештаја за 2019. годину

Акти градских општина Раковица
56

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица” о расподели добити из 2019. године

Акти градских општина Раковица
56

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Центра за културу и образовање Раковица о ребалансу плана расхода и издатака за 2020. годину

Акти градских општина Раковица