» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Решење о измени Решења о утврђивању и распоређ ивању средстава за време привременог финансирања града Београда у периоду јануар–април 2007. године

Акти Града
14

Решење о давању сагласности на Ценовник услуга Јавног предузећа „Сава центар”, са ценовником

Акти Града
22

Решење о утврђивању престанка мандата одборника

Акти градских општина Вождовац
22

Решење о изменама и допунама Решења о разреш ењу и именовању Изборне комисије општине Земун

Акти градских општина Земун
23

Решење о давању сагласности на Извештај о пословању и годишњи обрачун Јавног предузећа „Пословни простор Земун” за 2006. годину

Акти градских општина Земун
23

Одлука о допуни одлука Скупштине општине Нови Београд број Х-020-226 од 27. децембра 2005. године и број Х-020-92 од 13. јуна 2006. године

Акти градских општина Нови Београд
23

Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије за избор одборника у Скупштину општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
24

Решење о разрешењу директора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
24

Решење о именовању директора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
24

Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
24

Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора ЈП Спортски и пословни центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
24

Упутство о пружању правне помоћи грађанима

Акти градских општина Раковица
25

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за улицу Моме Стевановића у Младеновцу

Акти градских општина Младеновац
26

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за улицу Сестара Марјановић у Младеновцу

Акти градских општина Младеновац
27

Решење о давању сагласности на пијачни ред на зеленој пијаци и сточној пијаци и вашару пољопривредне механизације и опреме Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца са пијачним редом

Акти градских општина Обреновац
30

Решење о давању сагласности на Ценовник основних и осталих комуналних производа и услуга Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Обреновац

Акти градских општина Обреновац
30

Решење о давању сагласности на Ценовник основних и осталих комуналних производа и услуга Јавног комуналног предузећа „Топловод”, Обреновац

Акти градских општина Обреновац
31

Решење о давању сагласности на Ценовник основних и осталих комуналних производа и услуга Јавног комуналног предузећа „Обреновац”, Обреновац

Акти градских општина Обреновац