» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2023, издат 2023-05-22
величина 295.29 Kb
1

Одлука о констатовању неприхватања мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
1

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2020. годину

Акти градских општина Палилула
28

Одлука о измени Одлуке о организацији Управе Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
28

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
28

Решење о изменама и допунама Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
29

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
29

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
29

Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
30

Решење о разрешењу директора Спортске организације Чукарица

Акти градских општина Чукарица
30

Решење о именовању вршиоца дужности директора Спортске организације Чукарица

Акти градских општина Чукарица
30

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни центар Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
31

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни центар Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
31

Решење о разрешењу Управног одбора Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
31

Решење о именовању Управног одбора Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
31

Решење о разрешењу Надзорног одбора Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
31

Решење о именовању Надзорног одбора Културне установе „Галерија’73”

Акти градских општина Чукарица
32

Решење о разрешењу Управног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
32

Решење о именовању Управног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
32

Решење о разрешењу Надзорног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
32

Решење о именовању Надзорног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
32

Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Чукарица

Акти градских општина Чукарица
33

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Чукарица

Акти градских општина Чукарица
33

Решење о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Туристичке организације Чукарица

Акти градских општина Чукарица
33

Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Туристичке организације Чукарица

Акти градских општина Чукарица
33

Одлука о престанку и додели одборничког мандата

Акти градских општина Чукарица
34

Исправка Решења о именовању три члана Школског одбора Хемијско-прехрамбене технолошкешколе, Београд

Исправкe