» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
1

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2019. године

Акти градских општина Земун
39

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
39

Решење о образовању Савета за буџет и финансије

Акти градских општина Земун
39

Решење о образовању Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине

Акти градских општина Земун
40

Решење о образовању Савета за развој и унапређење приватног предузетништва, пољопривреду, сточарство, шумарство и водопривреду

Акти градских општина Земун
40

Решење о образовању Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту

Акти градских општина Земун
40

Решење о образовању Комисије за прописе и локалну самоуправу

Акти градских општина Земун
41

Решење о образовању Комисије за представке и предлоге

Акти градских општина Земун
41

Решење о образовању Комисије за међуопштинску и међународну сарадњу

Акти градских општина Земун
41

Решење о образовању Комисије за образовање, културу и физичку културу

Акти градских општина Земун
42

Решење о образовању Комисије за родну равноправност

Акти градских општина Земун
42

Решење о образовању Издавачког савета „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
42

Решење о разрешењу заменика главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
43

Закључак о приступању промени Статута Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
43

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац из Обреновца о висини накнада за паркирање на одређеним и уређеним јавним паркиралиштима на територији градске општине Обреновац са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
44

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца о измени Ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Обреновац
47

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о измени и допуни Ценовника основних комуналних производа и услуга са Одлуком

Акти градских општина Обреновац
49

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о Ценовнику осталих услуга са одлуком

Акти градских општина Обреновац