» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Решење о допуни Решења о режиму саобраћаја теретних и запрежних возила и снабдевању на територији града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
2

Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2020. годину

Акти градских општина Вождовац
18

Одлука о сталној манифестацији „Будућност Вождовца”

Акти градских општина Вождовац
19

Решење о избору Комисије за привреду, буџет и финансије Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
19

Решење о избору Комисије за организацију и нормативна акта Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
19

Решење о избору Комисије за представке и жалбе Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
19

Решење о избору Комисије за равноправност полова Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
20

Решење о избору Комисије за урбанизам и комунално-стамбене делатности Скупштине Градскеопштине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
20

Решење о избору Савета за енергетику, саобраћај и телекомуникације Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
20

Решење о избору Савета за заштиту животне средине Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
20

Решење о избору Савета за младе Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
21

Решење о избору Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
21

Решење о избору Савета за културу и информисање Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
21

Решење о избору Савета за пољопривреду Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
22

Решење о избору Савета за образовање, спорт и омладину Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
22

Решење о избору Савета за управу и локалну самоуправу Скупштине Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
22

Решење о утврђивању престанка мандата председнику и члановима Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни центар – Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
22

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни центар – Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
23

Решење о утврђивању престанка мандата представнику оснивача у Скупштини Привредног друштва „Спортски центар Вождовац” д.о.о. Београд

Акти градских општина Вождовац
23

Решење о именовању овлашћеног представника оснивача у Скупштини Привредног друштва „Спортски центар Вождовац” д.о.о. Београд

Акти градских општина Вождовац
23

Решење о разрешењу управитеља „Хуманитарне фондације – срцем за Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
23

Решење о именовању управитеља „Хуманитарне фондације – срцем за Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
23

Решење о разрешењу Управног одбора „Хуманитарне фондације – срцем за Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
24

Решење о именовању Управног одбора „Хуманитарне фондације – срцем за Вождовац”

Акти градских општина Вождовац
24

Решење о разрешењу директора Установе „Вождовачки центар – Шумице”

Акти градских општина Вождовац
24

Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе „Вождовачки центар – Шумице”

Акти градских општина Вождовац
24

Решење о разрешењу Надзорног одбора Установе „Вождовачки центар – Шумице”

Акти градских општина Вождовац
24

Решење о именовању Надзорног одбора „Вождовачки центар – Шумице”

Акти градских општина Вождовац
25

Решење о разрешењу Управног одбора Установе „Вождовачки центар – Шумице”

Акти градских општина Вождовац
25

Решење о именовању Управног одбора Установе „Вождовачки центар – Шумице”

Акти градских општина Вождовац
25

Решење о утврђивању престанка мандата председнику и члановима Надзорног одбора Установе културе „Бели поток”

Акти градских општина Вождовац
25

Решење о именовању Надзорног одбора Установе културе „Бели поток”

Акти градских општина Вождовац
26

Решење о утврђивању престанка мандата председнику и члановима Управног одбора Установе културе „Бели поток”

Акти градских општина Вождовац
26

Решење о именовању Управног одбора Установе културе „ Бели поток”

Акти градских општина Вождовац
26

Решење о изменама Решења о избору савета месних заједница на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
26

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
27

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
27

Решење о избору председника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
27

Решење о избору заменика председника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
27

Решење о разрешењу секретара Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
27

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
28

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
28

Решење о утврђивању престанка дужности председника градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
28

Решење о утврђивању престанка дужности заменика председника градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
28

Решење о утврђивању престанка дужности члановима Већа Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
28

Решење о избору председника градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
29

Решење о избору заменика председника градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
29

Решење о избору чланова Већа Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
29

Решење о избору чланова Комисије за буџет и финансије Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
29

Решење о избору чланова Комисије за прописе, представке и жалбе Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
29

Решење о измени Решења о избору чланова Административно-мандатне комисије Скупштине Градскеопштине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
30

Решење о разрешењу и именовању в.д. председника месних заједница

Акти градских општина Нови Београд
30

Закључак о приступању промени Статута Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
31

Анекс III Колективног уговора код послодавца Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд”

Колективни уговори