» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена услуга сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” са Одлуком

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Центру за ликовно образовање

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Продајној галерији „Београд”

Акти Града
2

Упутство ЈП „Путеви Београда” о начину вршења зимске службе на улицама и општинским путевима на територији града Београда

Акти Града
5

Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју града Београда у периоду од 1. новембра 2020. године до 1. априла 2021. године (у зимским условима)

Акти Града
6

Показатељ смањења потрошачких цена у септембру 2020. године

Акти Града
6

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
7

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
7

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
7

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2020. годину

Акти градских општина Стари град
19

Одлука о изменама и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
19

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2020. годину, коју је донело Веће Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
19

Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
20

Решење о престанку дужности члана Управног одбора Установе културе градске општине Стари град „Стари град”

Акти градских општина Стари град
20

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Барајево за 2019. годину

Акти градских општина Барајево
45

Одлука о Другом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2020. годину

Акти градских општина Барајево
72

Одлука додели јавних признања Градске општине Барајево за 2020. годину

Акти градских општина Барајево
72

Решење о измени Решења о избору чланова сталних радних тела Скупштине Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
72

Решење о измени и допуни Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
73

Решење о именовању Општинског савета родитеља Градске општине Барајево за школску 2020/2021. годину

Акти градских општина Барајево
73

Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе Центар за културу Барајево

Акти градских општина Барајево
74

Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Управног и председника и чланова Надзорног одбора Установе Центар за културу Барајево

Акти градских општина Барајево
74

Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
74

Решење о измени Решења о именовању привремених савета месних заједница на територији градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
75

Решење о давању сагласности на Други ребаланс Програма пословања ЈКП „10. октобар” Барајево за 2020. годину

Акти градских општина Барајево
75

Решење о давању саглсности на Одлуку о расподели добити ЈКП „10. октобар” Барајево за 2019. годину

Акти градских општина Барајево
75

Решење о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи – капиталних субвенција за 2020. годину ЈКП „10. октобар” Барајево

Акти градских општина Барајево
75

Решење о давању сагласности на Финансијски извештај ЈКП „10. октобар” Барајево за 2019. годину

Акти градских општина Барајево
75

Закључак о потврђивању Одлуке о првом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2020. годину

Акти градских општина Барајево
75

Закључак о потврђивању Одлуке о првом ребалансу пословања ЈКП „10. октобар” Барајево за 2020. годину

Акти градских општина Барајево
76

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац о измени и допуни ценовника основних и осталих комуналних услуга са Одлуком

Акти градских општина Обреновац