» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о промени Статута Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
1

Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији Управе Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
2

Одлука о именовању чланова Савета родитеља предшколских установа са територије градске општине Стари град за школску 2020/2021. годину

Акти градских општина Стари град
2

Одлука о именовању чланова Савета родитеља основних школа са територије градске општине Стари град за школску 2020/2021. годину

Акти градских општина Стари град
3

Одлука о именовању чланова Савета родитеља средњих школа са територије градске општине Стари град за школску 2020/2021. годину

Акти градских општина Стари град
4

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Установе културе Градске општине Стари град „Стари град”

Акти градских општина Стари град
4

Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе Градске општине Стари град „Стари град”

Акти градских општина Стари град
4

Решење о разрешењу дужности чланова Надзорног одбора Установе културе Градске општине Стари град „Стари град”

Акти градских општина Стари град
4

Решење о именовању чланова Надзорног одбора Установе културе Градске општине Стари град „Стари град”

Акти градских општина Стари град
5

Решење о разрешењу дужности чланова Управног одбора Установе културе Градске општине Стари град „Стари град”

Акти градских општина Стари град
5

Решење о именовању чланова Управног одбора Установе културе Градске општине Стари град „Стари град”

Акти градских општина Стари град
5

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Сурчин за 2019. годину са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Сурчин за период 1. јануар – 31. децембар 2019. године

Акти градских општина Сурчин
47

Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2020. годину

Акти градских општина Сурчин
71

Решење о измени Решења о именовању чланова Савета за буџет и финансије градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
71

Решење о давању сагласности на Посебан програм Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за субвенције из буџета Градске општине Сурчин за 2020. годину

Акти градских општина Сурчин
71

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2020. годину

Акти градских општина Сурчин
71

Решење о разрешењу и именовању заступника издвојеног организационог дела – огранка Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
72

Решење о давању сагласности на Извештај о раду Установе културе – Културни центар Сурчин за 2019. годину

Акти градских општина Сурчин
72

Решење о давању сагласности за Извештај о раду Туристичке организације Градске општине Сурчин за 2019. годину

Акти градских општина Сурчин
72

Закључак о усвајању Извештаја о извршењу буџета Градске општине Сурчин за период јануар – јун 2020. године са Извештајем

Акти градских општина Сурчин