» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Решење о одређивању локација за формирање трансфер станица са центром за сакупљање отпада и постројењем за раздвајање рециклабила на територији града Београда

Акти Града
2

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Савски венац пре истека времена на које је изабран

Акти градских општина Савски венац
2

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
2

Одлука о промени Статута Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
2

Одлука о избору заменице локалног омбудсмана Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
3

Одлука о избору заменице локалног омбудсмана Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
3

Решење о утврђивању престанка дужности секретара Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
3

Решење о постављењу секретара Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
3

Решење о именовању Општинског савета родитеља Градске општине Савски венац за школску 2020/2021. годину

Акти градских општина Савски венац
4

Решење о разрешењу директора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан”

Акти градских општина Савски венац
4

Решење о резрешењу председника Надзорног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан”

Акти градских општина Савски венац
4

Решење о именовању председника Надзорног одбора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан”

Акти градских општина Савски венац
4

Oдлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Гроцка за 2020. годину

Акти градских општина Гроцка
24

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Гроцка у сталном саставу

Акти градских општина Гроцка
25

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈП за развој градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
25

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП за развој градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
25

Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка

Акти градских општина Гроцка
25

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка

Акти градских општина Гроцка
26

Одлука којом се утврђује да Правилник о измени Правилника о раду ауто-такси превозника на Аеродрому „Никола Тесла” („Службени лист Града Београда”, број 59/16) није у сагласности са Уставом и законом и одбацију иницијативе за покретање поступка за оцену уставности и законитости Правилника о раду ауто-такси превозника на Аеродрому „Никола Тесла”(„Службени лист Града Београда”, број 11/14)

Акти Уставног суда Србије