» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о изменама и допунама Решења о општим паркиралиштима

Акти Града
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
2

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
2

Одлука о финансирању расхода који се због своје природе закључују на период дужи од 12 месеци – финансирање расхода мобилне телефоније у 2021. и 2022. години

Акти градских општина Сурчин
2

Одлука о месним заједницама на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
6

Одлука о изради плана детаљне регулације пункта за одржавање државних путева I и II реда у зони петље „Добановци” на km 92+190, на државном путу А3 (ауто-пут Е-70), Градска општина Сурчин

Акти градских општина Сурчин
7

Одлука о измени Одлуке о установљењу награда Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
8

Одлука о утврђивању некатегорисаних путева на подручју градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
9

Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
9

Решење о измени Решења о именовању чланова Савета за буџет и финансије Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
9

Решење о престанку дужности председнику и члановима Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
10

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
10

Решење о престанку дужности председнику и члановима Надзорног одбора Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин

Акти градских општина Сурчин
10

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин

Акти градских општина Сурчин
10

Решење о престанку дужности председнику и члановима Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин

Акти градских општина Сурчин
10

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин

Акти градских општина Сурчин
11

Решење о престанку дужности председнику и члановима Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин

Акти градских општина Сурчин
11

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин

Акти градских општина Сурчин
11

Решење о престанку дужности председнику и члановима Управног одбора Установе културе – Културни центар Сурчин

Акти градских општина Сурчин
11

Решење о именовању Управног одбора Установе културе – Културни центар Сурчин

Акти градских општина Сурчин
12

Страна Решење о престанку дужности председнику и члановима Надзорног одбора Установе културе – Културни центар Сурчин

Акти градских општина Сурчин
12

Решење о именовању Надзорног одбора Установе културе – Културни центар Сурчин

Акти градских општина Сурчин
12

Решење о измени Решења о именовању Управног одбора Туристичке организације градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
12

Решење о давању сагласности на Другу измену Програма рада Туристичке организације градске општине Сурчин за 2020. годину

Акти градских општина Сурчин
12

Решење о давању сагласности на Другу измену Програма рада Установе културе – Културни центар Сурчин за 2020. годину

Акти градских општина Сурчин
13

Решење о давању сагласности на Измену Посебног програма за субвенције из буџета Градске општине Сурчин Јавном предузећу за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин за 2020. годину

Акти градских општина Сурчин
13

Решење о давању сагласности на Измене Програма пословања Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин за 2020. годину

Акти градских општина Сурчин
13

Решење о давању сагласности на Посебан програм за субвенције из буџета Градске општине Сурчин Јавном предузећу кабловска дистрибуција, Сурчин за 2020. годину

Акти градских општина Сурчин
13

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин за 2020. годину

Акти градских општина Сурчин
14

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин за 2020. годину

Акти градских општина Сурчин
14

Закључак о усвајању Извештаја о извршењу буџета Општине Сурчин за период јануар–септембар 2020. године са Извештајем

Акти градских општина Сурчин
48

Закључак о давању сагласности Јавном предузећу за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин на Одлуку о допуни Ценовника услуга за физичка и правна лица са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
48

Пословник о раду Општинске изборне комисије Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
52

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације пункта за одржавање државних путева I и II реда у зони петље „Добановци” на km 92+190, на државном путу А3 (ауто-пут Е-70), градска општина Сурчин

Акти градских општина Сурчин
53

Допуна Плана постављања башти угоститељских објеката на површинама у оквиру пешачких зона и на јавним површинама на подручју Просторно културно-историјских целина: подручје око Доситејевог лицеја, подручје Кнез Михаилове улице, Топчидер, Косанчићев венац и Скадарлија

Акти јавних предузећа и других организација