» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 93-2024, издат 2024-07-01
величина 664.56 Kb
1

Решење о давању сагласности на Одлуку о цени за испоручену воду и одвођење отпадних вода Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација” са Одлуком

Акти Града
1

Решење о допуни Решења о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки спроводи поступке централизованих јавних набавки

Акти Града
2

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део објеката Батајничког канализационог система, градска општина Земун

Акти Града
3

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације између Пожешке, Кијевске, Николаја Гогоља и Ваљевске улице, градска општина Чукарица

Акти Града
4

Показатељ повећања потрошачких цена у октобру 2020. године

Акти Града
5

Решење о образовању Савета за миграције Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
5

Одлука о промени Статута Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
5

Одлука о изменама Пословника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
6

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Нови Београд за 2019. годину

Акти градских општина Нови Београд
18

Решење о избору чланова Већа Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
18

Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Нови Београд у сталном саставу

Акти градских општина Нови Београд
18

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
19

Решење о именовању в.д. председника месних заједница

Акти градских општина Нови Београд
19

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Савски венац пре истека времена на које је изабран

Акти градских општина Савски венац
20

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
20

Решење о утврђивању престанка функције члана Већа Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
20

Решење о избору члана Већа Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
20

Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе Дечји културни центар „Мајдан”

Акти градских општина Савски венац
20

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
21

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
21

Одлука о измени Одлуке о некатегорисаним путевима на подручју градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
21

Решење о избору чланова Савета за буџет и финансије Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
21

Решење о избору чланова Комисије за прописе Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
22

Решење о избору чланова Комисије за представке и жалбе Скупштине Градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
22

Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
23

Решење о престанку мандата члана Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
23

Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца

Акти градских општина Лазаревац
23

Решење о престанку мандата члана Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
24

Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
24

Решење о престанку мандата председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
24

Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
24

Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа за изградњу Лазаревца из 2019. године

Акти градских општина Лазаревац
25

Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац из 2019. године

Акти градских општина Лазаревац
25

Решење о давању сагласности на Први ребаланс Програма пословања Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац за 2020. годину

Акти градских општина Лазаревац