» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за део Блока 65, Градска општина Нови Београд, за урбанистичку целину К 1, између Улице Тошин бунар, продужетка Улице Тадије Сондермајера, САО 1 и САО 2

Акти Града
2

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
2

Одлука о усвајању допуне Програма гасификације Градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
2

Одлука о висини накнаде за рад председнику и члановима Управног и Надзорног одбора Културне установе „Галерија ’73”

Акти градских општина Чукарица
3

Одлука о додели награде Градске општине Чукарица „Матија Бан” за 2020. годину

Акти градских општина Чукарица
3

Решење о разрешењу заменика секретара Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
3

Решење о именовању заменика секретара Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
3

Исправка Решења о именовању три члана Школског одбора Основне школе „Васа Чарапић”, Београд

Исправкe