» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 63-2023, издат 2023-09-12
величина 286.71 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Одлука о обезбеђивању средстава за исплату зарада и других накнада запосленима у Центру дечјих летовалишта и опоравилишта Града Београда

Акти Града
2

Одлука о обезбеђивању услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту комплекса Београдске тврђаве и Парка Калемегдан

Акти Града
5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању „Слободне зоне Београда”

Акти Града
6

Одлука о престанку важења Одлуке о изради Плана детаљне регулације блока између улица Сретена Младеновића Мике, Сердар Јанка Вукотића, XI крајишке дивизије и Патријарха Јоаникија, Градска општина Раковица

Акти Града
6

Одлука о изради плана детаљне регулације за део објеката Батајничког канализационог система, Градска општина Земун

Акти Града
7

Одлука о изради плана детаљне регулације блока између Пожешке, Кијевске, Николаја Гогоља и Ваљевске улице, Градска општина Чукарица

Акти Града
8

Одлука о изради плана детаљне регулације за блок између улица Сердар Јола, Јеврема Грујића, Генерала Саве Грујића и Дипломатске колоније, Градска општина Савски венац

Акти Града
9

Одлука о изради плана детаљне регулације Привредне зоне Јасика уз Кружни пут, Градска општина Вождовац

Акти Града
11

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за део Блока 65, Градска општина Нови Београд, за урбанистичку целину К1, између улица Тошин бунар, продужетка Улице Тадије Сондермајера, САО 1 и САО 2

Акти Града
12

Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица Немањине, Светозара Марковића, Краља Милана и Краља Милутина, градске општине Савски венац и Врачар

Акти Града
13

Одлука о прихватању дела удела без накнаде у капиталу Друштва за заштиту од пожара и пружање осталих услужних активности и подршке пословању „Full Protect” д.о.о. Београд

Акти Града
13

Одлука о отпису дуга по основу неизмирених уступљених јавних прихода Града Београда према Привредном друштву „Институт Гоша”, друштво са ограниченом одговорношћу за обављање научноистраживачких и развојних послова, Београд

Акти Града
14

Одлука о измени Одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”, број 3-46/20-С од 3. марта 2020. године

Акти Града
14

Одлука о додели назива улице на територији градске општине Звездара

Акти Града
14

Закључак о исправци техничких грешака у Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целина XX, општине Гроцка, Палилула, Звездара и Вождовац (насеља Калуђерица, Лештане, Болеч, Винча и Ритопек)

Акти Града