» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Београд са огласима

Акти Града
3

План детаљне регулације за насеље Велико село, Градска општина Палилула

Акти Града
33

Решење о давању сагласности на употребу имена Града Београда у пословном имену правног лица у оснивању „Agro Belgrade d.o.o.”

Акти Града
33

Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Београд

Акти Града
33

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Апотеке „Београд”

Акти Града
34

Решење о именовању вршиоца дужности директора Апотеке „Београд”

Акти Града
34

Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Апотеке „Београд”

Акти Града
34

Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Апотеке „Београд”

Акти Града
34

Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”, Београд

Акти Града
34

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”, Београд

Акти Града
35

Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”, Београд

Акти Града
35

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”, Београд

Акти Града
35

Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд ”,

Акти Града
35

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд”,

Акти Града
35

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”, Београд

Акти Града
36

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће

Акти Града