» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Награди града Београда

Акти Града
1

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Фондације за младе таленте Града Београда

Акти Града
2

Одлука о измени Одлуке о оснивању и раду Службе главног урбанисте Града Београда

Акти Града
2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите

Акти Града
4

Одлука о допуни Одлуке о комуналном реду

Акти Града
6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању

Акти Града
6

Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину измирења дуговања за потрошњу воде корисника прикључених на неусловне мреже које се снабдевају водом из градског водовода преко прикључка са блок водомером

Акти Града
7

Одлука о изменама и допунама Одлуке о ученичким и студентским стипендијама

Акти Града
8

Одлука о изради плана детаљне регулације за Блок 32, градска општина Нови Београд

Акти Града
9

Одлука о измени Одлуке о изради плана детаљне регулације пијаце „Каленић”, градска општина Врачар

Акти Града
9

Одлука о подизању споменика Хугу Булију

Акти Града
9

Одлука о измени Одлуке о подизању споменика Диани Будисављевић

Акти Града
10

Одлука о додели назива улице на територији градске општине Палилула

Акти Града
10

Одлука о додели назива улице на територији градске општине Палилула

Акти Града
10

Одлука о додели назива улице на територији градске општине Нови Београд

Акти Града
10

Одлука о додели назива улице на територији градске општине Вождовац

Акти Града
11

Одлука о додели назива улице на територији градске општине Вождовац

Акти Града
11

Одлука о додели назива улице на територији градске општине Савски венац

Акти Града
11

Одлука о додели назива улице на територији градске општине Савски венац

Акти Града
11

Одлука о додели назива улице на територији градске општине Звездара

Акти Града
12

Одлука о прихватању акција без накнаде издаваоца Корпорације „ФАП” а.д. Прибој од Општине Прибој – Општинске управе Прибој

Акти Града
12

Одлука о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа ГСП „Београд”, Београд

Акти Града
13

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда” чији је оснивач Град Београд са огласом

Акти Града
14

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд

Акти Града